Het ernstig gevolg van spelen met woorden

Tijdens een recente workshop ‘Woordenwolk’ beleefden de deelnemers de communicatieve kracht van speels omgaan met woorden.
Ieder begrip is altijd deel van een wolk met woorden die het gebruik van het begrip helder maakt. Een woordenwolk zijn die woorden die voor jou ‘logisch’ horen bij een begrip.
Bijvoorbeeld bij het begrip ‘schuld’ horen voor veel mensen de woorden onschuld, straf, eigen verantwoordelijkheid, boete, vergeving, spijt, enzovoort.
Meer lezen over de woordenwolk? ➜ Zie ‘Korte teksten’

Het verhaal van de workshop
De groep bestaat uit tien coachen en hun opleider. Ze ronden het traject af dat ze gedurende een jaar samen hebben gelopen.
We hebben afgesproken om één begrip te onderzoeken.
Hun eerste opdracht: kies het woord dat voor jullie vandaag erg betekenisvol is (ze hadden de keuze uit drie begrippen). Dit is op zich al speels-spannend want de drie woorden zijn voor hen belangrijk. Ze moeten twee woorden loslaten. Ze kiezen voor ‘loslaten’.
De tweede stap: neem een actuele, concrete situatie voor ogen waarin je het begrip ‘loslaten’ hebt gebruikt of waarin dit sterk aan de orde was. Maak het zo helder mogelijk, noteer de situatie met enkele steekwoorden.
Vervolgens: schrijf op een groot tekenblad dertig woorden als alternatief voor het begrip ‘loslaten’: kies synoniemen en woorden die het begrip mee vormgeven, kleuren en uitdrukken, woorden die voor jou verband houden met hoe jij ‘loslaten’ ervaart, noteer ook tegengestelde woorden want die geven mee reliëf, kies woorden die ‘loslaten’ versterken of verzachten, zoom in op details of zoom uit en overzie wat er bij ‘loslaten’ gebeurt, enz.
De groep is erg creatief en heeft op korte tijd deze opdracht vervuld.
Er hangen nu elf grote vellen papier aan de muur met op ieder blad dertig woorden.
Ik nodig hen uit om alles te lezen en stel hen vervolgens een aantal vragen.
De feiten: er is slechts één woord dat op vier bladen terugkomt (vrijheid), hier en daar zijn er nog woorden die op twee of drie plekken te vinden zijn. Er zijn bijgevolg driehonderd (!) verschillende woorden.
Het wordt snel duidelijk: ieder heeft een eigen wereld waarin ‘loslaten’ leeft, ieder blad vertelt een persoonlijk verhaal. Wil ik iemand kunnen begrijpen als zij over ‘loslaten’ vertelt dan is het nuttig om iets van haar woordenwolk te kunnen waarnemen (dat kan door de ‘juiste’ vragen te stellen). Ieder blad vertelt een levensverhaal. Een van de deelnemers zag in de woordenwolk van enkele collega’s hun biografie vertaald.
Tot slot bied ik hen ‘lichaamsbeleving’ als tweede taal aan: waar in je lichaam beleef jij ‘loslaten’? We overlopen al lopend en aandachtzaam (mindful) het lichaam van de kruin tot de voeten. Op deze wijze ervaren ze dat begrippen niet alleen in hun hoofd zitten maar op vele plekken van het lichaam én dat ze zich daar vaak erg verschillend uitdrukken.

De oefening ‘Woordenwolk’ is de opstap voor een aantal interessante stappen.
Wil je persoonlijke begeleiding of de oefening organiseren voor een groep, contacteer me:
francisgastmans@icloud.com