Wat maakt een gesprek ‘helder’?

Word jij  zo nu en dan geconfronteerd met gesprekken die moeilijk verlopen of de ‘verkeerde’ kant opgaan?
Heb jij af en toe de bedenking – achteraf – “Ik had dit gesprek toch beter anders aangepakt.” of “Had ik dit maar eerst gevraagd!”?
Verlaat jij wel eens een vergaderzaal met een innerlijke stem die zegt “Dit had efficiënter kunnen verlopen.” of “Moest dit nu zonodig vandaag?” of “Waar hebben we het eigenlijk gans de tijd over gehad?”?
Vind jij het wel eens jammer – achteraf – dat je een commentaar per mail hebt gestuurd i.p.v. de persoon even op te bellen?
Voel jij je soms persoonlijk geraakt wanneer de ander jou helemaal niet begrijpt of geen moeite wilt doen om jou te begrijpen?
Weet jij af en toe niet hoe je aan een moeilijk gesprek moet beginnen?

Lees hoe het ook kan, in een nieuwe tekst ‘Wat maakt een gesprek ‘helder’?’
‘Korte teksten’