‘Geven en nemen’ of ‘aanbieden en ontvangen’?

We gebruiken vaak woorden (en woordentaal) als een opeenvolging van definities. Het rationele heeft de bovenhand, ook als het inhoudelijk gaat over relaties. Dat zit in de wijze waarop we omgaan met taal/talen.
Hoe beleef jij woorden? Kan je woorden voelen, ruiken, proeven? De betekenis vind je in een woordenboek. De belevingen, het gevoel, de geur of de smaak zitten in de ervaring van de woorden. De belevingen zitten in het moment waarop de woorden zorgen voor verbinding, voor contact, voor een ‘klik’ in de relatie.
Hoe kan voelen, ruiken en proeven zich in woordentaal verschuilen?
Een voorbeeld om het praktisch te maken.

“Het leven is geven en nemen”

‘Geven en nemen’, het klinkt als evenwichtig, de zaken zijn in balans. Voelt dit altijd zo aan voor jou? Smaakt dat altijd aangenaam? Voelt het altijd aan als prettig?
Bij een aantal van mijn ervaringen liep het ‘geven en nemen’ niet vlot. Het smaakte bitter, ik voelde de neiging me terug te trekken i.p.v. naar de ander toe te buigen.
• Hij gaf me het ‘ding’ enthousiast. Nog voor ik goed en wel kon zien wat het was, lag het in mijn hand. Ik kon het niet meer ontvangen. Ik kon het ook niet meer beleefd weigeren. Het ‘ding’ voelde onaangenaam in mijn handen en ik moest het ‘terug-geven’. Ik deed het vriendelijk, maar dat vond hij uiteraard niet prettig.
• Toen ik haar de verrassing wilde aanbieden was ze me te snel af. Ze had het al genomen. Weg was het moment van ‘geven’ en ‘in ontvangst nemen’. Ze zei weliswaar “Dank je.” maar was niettemin weg met het doosje. Het was van haar, haar bezit nu, nog voor ik het haar kon geven en er een woordje uitleg aan toevoegen.
• Ze had zo’n behoefte aan een knuffel. Bij het afscheid wilde ik haar wel beleefd omhelzen maar nog voor ik voorzichtig mijn armen om haar heen kon leggen, nam ze me vast en kreeg ik kussen op mijn wang. Ze ‘nam’ de knuffel. Dat voelde voor mij zo tegenstrijdig.
• Hij was van plan het mij te geven, dat voelde ik wel. Zijn eerste gebaar toonde dat duidelijk. Toch kon hij het pakje niet loslaten, hij hield het stevig vast. Hij keek me even aan met een blik die zei: “Neem het maar.” Ik wachtte nog even, wou het wel ontvangen, dus vroeg ik na een tijdje: “Zal ik het van je overnemen?”. Na een stamelend “Ja … ja” liet hij het los. Hij had nog een flinke poos nodig om er afscheid van te nemen. Zo lief on-handig, zo on-handig lief.

In de woordenwolk rond de uitdrukking ‘geven en nemen’ (➜ het bericht ‘Je spreekt in woordenwolken’) hoor ik woorden als: direct, gericht, kordaat, beslist, ernstig, evenwicht, gelijk, boekhouding, balans, een op een, teruggeven, heen en weer, afspraak, conventie, berekend, uitgestippeld, hoger-lager, oordeel. 
Maar ook: een koekje van eigen deeg, oog om oog, vereffening, liquidatie, agressief, ongeduldig, spanning, strategie, macht, machtsspel.
‘Geven en nemen’ leeft in een wereld van ‘georganiseerd vertrouwen’.
In meerdere relaties zie ik zelfs de omgekeerde beweging: ‘nemen en geven’ en zelfs ‘VEEL NEMEN en weinig geven’.

“Het leven is aanbieden en ontvangen”  Voelt dit anders aan?

‘Aanbieden en ontvangen’ vindt plaats in het midden, tussen de partners van de communicatie. Wanneer je iets ‘aanbiedt’ toon je het eerst of leg je het zo neer dat het vrij kan worden opgepakt. Wanneer bij het aanbieden de ruimte in het midden echt open is, geef je de ander de mogelijkheid om te kijken wat er naar haar komt en de vrijheid om dat op haar manier op te pakken of niet. Zij hoeft het niet te op te nemen, zij is vrij.
Dat maakt aanbieden uiteraard spannend en het vraagt meer aandacht van jou. Je bent kwestbaar als aanbieder want het zou wel eens kunnen dat zij het niet ontvangt.
‘Ontvangen’ krijgt daardoor een groter volume, een felle kleur, een fijnere geur.
In de woordenwolk rond de uitdrukking ‘aanbieden en ontvangen’ zie ik woorden als: respectvol, geduld, ruimte voor ‘neen’, rust, langzaam, voorzichtig, gelijkwaardig, liefde, zacht, breekbaar, speels, onverwacht, spannend, vrij laten, kwetsbaar, empathie, doorgeven, onbaatzuchtig, ego-loos, ruimte, wijds gebaar, opkomende zon, de sluier weggeschoven, vertrouwen, veilig, onvoorwaardelijk.
Hoe voelt het voor jou om vanaf nu te zeggen: “Het leven is aanbieden en ontvangen.”?
Hoe ervaar je dan de relatie met de persoon aan wie je iets wilt aanbieden, geven, overhandigen, doorgeven?

Lees meer in ‘Wat is een woordenwolk?’ Korte teksten