Vraag van de week (31)

Welke vraag zou een verschil maken voor de ganse organisatie indien die zou worden gesteld?

Een ‘juiste’ vraag kan niet alleen het leven van individuen radicaal veranderen.
Het leven van een organisatie – om het even of het nu gaat om een commercieel bedrijf, een social-profit initiatief, een overheidsinstelling, een privé-initiatief of zelfs je familie – kan flink door elkaar worden geschud door een ‘juiste’ vraag.
Kijk eens naar de organisaties waar jij deel van uitmaakt.
Met welke vraag zouden de leden of deelnemers stil worden en zich genoodzaakt voelen de zaak ten gronde te bekijken, eindelijk?
Rond welk thema zou de ‘juiste’ vraag draaien? Gaat het om de waarden, om de implementatie, om de strategie, om de doelstellingen, om de betrokkenheid, om de authenticiteit, om gelijke tred te houden met de technologische innovaties of om aan te sluiten bij de grote veranderingsbeweging die in Europa voelbaar wordt?