Vraag van de week (32)

Welke vraag heb jij nog nooit gesteld en zou je ooit toch eens willen stellen?
Aan wie zou je ze willen aanbieden?

Je hoeft de vraag niet werkelijk te stellen. Het is voldoende dat je ze voor jezelf stelt, dat je in je hart en je hoofd even de vraag laat klinken. Luister er goed naar. Stel ze een paar keer achter elkaar, op een andere toon, met een andere klemtoon, met een verschillende snelheid.
Ga dan eens na wat ze voor jou betekent. Welk antwoord zou je er zelf op geven?
Welk antwoord zou je graag krijgen? Welk antwoord zou je niet aangenaam zijn?
Wat maakt het verschil dat je de vraag net aan die persoon wilt aanbieden?
Alle vragen zijn biografische vragen, d.w.z. ze houden verband met jouw levensloop.