Vraag van de week (36)

Welke vraag zou je stimuleren om te durven improviseren (en bekende paden links te laten liggen)?

Oplossingsgericht werken, zoeken naar creatieve oplossingen, dat is best een nuttige weg. Toch hou je het nog vaak bij bekende wegen. Zelfs wanneer je (al of niet met de hulp van een coach) out-of-the-box denkt, blijkt het gebied ‘daarbuiten’ toch bekend terrein te zijn.
Wat helpt om werkelijk buiten je box te denken is contact maken met een ander type ‘begeleider’: een beeldend kunstenaar.
Ga even weg van je coach, je trainer, of je sociaal begeleider. Deze ‘helpers’ zijn immers deel van het gebied rond je ‘box’ en bewonen (zo goed als meestal) dezelfde soort ‘box’ als jij! (Daarom heb je haar of hem gekozen.)
Een beeldend kunstenaar stelt je vragen die een coach of een trainer niet kan stellen. Zij of hij is er immers niet om je te ‘helpen’ maar om met jou een vraag of thema te onderzoeken, te exploreren of uit te drukken.