Je weet het niet, dus vraag je het niet

Een werk van Geertje Kapteijns – Portrait III 2017
“Het portret maakt deel uit van een doorgaande serie waarbij ik de identiteit van de geportretteerde slechts deels definieer. Herkenning ligt bij de toeschouwer.

Je weet niet dat je niet weet en dus weet je niet dat dit↓ mogelijk is en wérkt en vraag je het niet

De kunstenaar in mij wil geen ‘mooie plaatjes’ maken. Kunstenaars gebruiken beeldende taal om iets uit te drukken wat niet ‘volledig’ is wanneer je het enkel met woorden weergeeft of iets aan te bieden wat helemaal niet met woorden kàn worden uitgedrukt.
De filosoof in mij is er niet om een ‘mening’ te formuleren. Filosofen onderzoeken de manier van denken, de gedachten-patronen in een verhaal of een betoog. Woordentaal ‘juist’ gebruiken wordt een kunst.
Soms koppelen kunstenaars en filosofen hun onderzoek aan het praktische. Dan ontstaat er een kunst-creatief moment, een werkelijk out-of-the-box gebeuren.
Enkele voorbeelden van wat mogelijk is binnen bedrijven en organisaties.

  • Een dialoog zonder dat je elkaar kunt zien … in het donker of met een blinddoek of met de rug naar elkaar
  • Samen een kunstwerk maken … rond jullie visie of doelstellingen of een project
  • Een tentoonstelling opzetten over jullie bedrijf … i.p.v. een zoveelste stand of presentatie
  • Een World Café in een écht café … met mensen die je niet verwacht (klanten?) om te dialogeren rond een vraag die voor jullie belangrijk is
  • Een Open Space Conferentie in stilte … schrijven en met beeldentaal ‘spreken’ en zo dichter bij de kern van de zaak komen
  • Het MT ontwikkelt enkele ‘gezelschapsspelen’ … om enthousiasme te wekken voor de nieuwe aanpak of een nieuw project
  • Beeldende taal in combinatie met de Woordenwolk … en zo creatief het steriele jargon vervangen door heldere communicatie

Bij een volgende gelegenheid, geef duidelijk aan waar je wilt landen en laat aan ons creatief overleggen om daar de gepaste beeldende taal en de ervaren kunstenaars bij te brengen.
Contacteer me om jouw thema te helpen formuleren, om de voorwaarden te kennen en afspraken te maken: francisgastmans@icloud.com