Jezelf terug uitvinden? Deel 1: Je ‘ik-wand’

Het eerste deel van het onderzoek naar ‘jezelf terug uitvinden’ is klaar: Hoe beleef jij je ‘ik-wand’? De tekst kan gratis gedownload worden op de pagina KORTE TEKSTEN.

Wanneer je verwijst naar je ‘ik’, wijs je niet alleen naar je fysieke lichaam, je bedoelt dat je een ‘persoon’ bent, iemand die zichzelf in al zijn aspecten als een eenheid beleeft binnen een reeks grenzen, om het even hoe groot de afstand is tussen het middelpunt en de uiterste grens.
Die begrenzing noem ik, naar analogie met de celwand, je ‘ik-wand’.
Het begrip ‘ik-wand’ dat ik introduceer is een beeldspraak gestoeld op belevingen en ervaringen dat slaat op het geheel van je verschillende grenzen: je fysieke grens, je emotionele grens, je intellectuele grens, je psychische grens, je energetische grens, je waarnemingsgrens, je sensuele grens, je sociale grens, je spirituele grens, en nog meer grenzen.

“Het creëren van een wand is een mechanisme in de natuur dat levende wezens zelf uitvoeren om tot autonome systemen te worden. (= autopoeisis: Grieks auto = zelf + poiein = maken)”
(Maturana, Humberto en Varela, Francesco, De boom der kennis – Hoe wij de wereld door onze eigen waarneming creëren, Uitg. Contact 1988, 
Hoofdstuk 2: De organisatie van het leven)