Hoe verhoud ik me tot mijn bronnen?

Een nieuwe tekst (→ Korte teksten): Hoe verhoud ik me als
trainer, 
coach, begeleider of mediator 
tot mijn bronnen?

De trainers, begeleiders, coachen en mediators die ik ken, vertonen allemaal een verschillende verhouding tot hun ‘bronnen’.
Ik ontmoet mensen die een lange en gedifferentieerde leerweg hebben afgelegd. Anderen bieden een training of een coaching aan nadat ze één boek hebben gelezen en menen op deze manier voldoende van de methode te kennen om het aan anderen aan te leren.
De deelnemers aan mijn trainingen gaan met de inzichten, de aanpak en het materiaal dat ik aanbied op verschillende manieren aan de slag. Sommigen nemen het zeer ernstig. Anderen hebben amper aandacht voor de kern van de zaak en menen na een uur reeds dat ze hét hebben begrepen.
Iedere competente trainer is uitstekend tot zeer goed op een bepaald terrein en behoorlijk tot goed met nog een aantal andere methoden. Een bekwame trainer beperkt zich niet tot een enkele methode. Het zijn daarenboven uitzonderingen die op alle terreinen die ze aanbieden dé specialist, dé expert zijn.
Een beperkt aantal onder hen wordt zelf bronontwerper.