Vraag van de week (4)

Met welke vraag help je iemand die niet meer weet hoe het verder moet?

Allemaal hebben we wel een moment beleefd dat we niet wisten hoe het nu verder moest.
Wat heeft jou geholpen om je volgende stap te zetten?
Vandaag hoor je meer jong volwassenen zeggen dat ze niet helder weten welke hun volgende stappen zouden moeten zijn. ‘Zouden moeten zijn’ wie bepaalt dat? Moet je weten? Wat moet je weten? Moet je een helder doel hebben alvorens een keuze te maken? Moet je weten wat je wilt alvorens te handelen? Voel je de druk om een duidelijk beeld te hebben van je carrière of van je relatie?
Oude taoïstische wijsheid klinkt door in het gezegde: “Er bestaat geen (ideale) Weg. De weg wordt gevormd door de stappen die je zet. Waar je voeten nu staan is jouw weg.”
Weten wat je wilt ontvouwt zich in wat je doet, niet in wat je je verbeeldt dat je ‘zou doen indien …’ of erger nog in wat je ‘zou moeten doen’. Het ogenschijnlijk paradoxale doet zich voor dat het leven helder wordt terwijl je stappen zet. Wachten om te beslissen en te handelen alvorens alle gegevens op tafel liggen, alvorens alle opties helder zijn, alvorens je de definitieve opleiding achter de rug hebt, alvorens je voldoende advies hebt ingewonnen, … betekent in de meeste gevallen dat je belangrijke opportuniteiten voorbij laat gaan.
Er bestaat gezonde twijfel en ongezonde twijfel. Niet-weten is deel van gezonde twijfel. Aan alles twijfelen is ongezonde twijfel. Zo bestaat er ook gezonde zekerheid en ongezonde zekerheid. Gezonde zekerheid houdt een portie gezonde twijfel in. Ongezonde zekerheid is de houding dat je alles weet en dat er geen vragen meer dienen gesteld te worden.
Een andere taoïstische wijsheid: “Hou van het niet-weten. Aanvaard dat er steeds een portie mysterie blijft. Geniet er van en stap verder.”
Iemand dient een vraag te stellen. Iemand dient de vraag te stellen die jou helpt een stap verder te zetten … om het even wat je vandaag niet weet.
Jij op jouw beurt wordt uitgenodigd om een vraag aan te bieden aan mensen die vandaag worstelen met hun volgende stap. Welke vraag stel je?