Een nieuw gratis boek – Daar vraag je me wat

Jaren heb ik dit boekje op mijn computer bewaard. Het bevat 365 eenvoudige gedachten genoteerd in mijn leerboekjes. Oorspronkelijk dacht ik een aantal grappige zinnetjes te noteren, een beetje speels, in de geest van de ‘Loesjes’.
Gaandeweg verschenen er in dit boekje ook ernstige en misschien zelfs droef klinkende verhaaltjes.
Dit is een boekje zonder enige pretentie.
Lees het met een luchtige ernst, af en toe.
Je kunt het gratis downloaden, zonder meer → Boeken