Vraag van de week (9)

Met welke vraag houdt het zoeken op en voel je tegelijk een intense vreugde
om te vinden?

We zijn veeleer zoekers dan vinders.(1)  Wanneer we voor iets staan met het bordje ‘onbekend’ of ‘voorlopig zonder antwoord’ hebben we de neiging te gaan zoeken, te onderzoeken, informatie te verzamelen en te analyseren. Zoeken is echter onvruchtbaar zonder de ‘juiste’ vraag.
Een ‘juiste’ vraag is een vraag die enthousiast maakt én die de betrokkenen hier en nu werkelijk een stap verder helpen, zonder omwegen. Ze beleven de vraag als passend, correct en vruchtbaar, op dit moment, vanuit het actueel perspectief en met de blik op een gewenste toekomst.
Soms kan een ‘juiste’ vraag ons uitnodigen om te stoppen met zoeken. Ze wijst dan naar de wegwijzer ‘Actief vinden’. Die weg levert immers vaak betere resultaten op. ‘Actief vinden’ vereist de vind-houding en de vaardigheden van het vinden (zonder te zoeken). We worden dan gevraagd om los te laten, dat oplossingsgerichte zoeken. Daarvoor dienen we ons helemaal open te stellen en zonder voorwaarden vertrouwen te schenken aan het hele systeem (‘het geheel’) waar wij deel van uitmaken. Wu-wei is hierbij de gepaste houding.(2)
Een vraag die dit als effect heeft, is vanuit dezelfde geest geboren. Wil je zo’n vraag kunnen stellen dan dien je eerst de gepaste houding aan te nemen en vanuit de juiste intentie te vertrekken.
Je kent vast wel mensen voor wie zo’n vraag nuttig zou kunnen zijn: piekeraars, mensen die eeuwig twijfelen, mensen die ‘ten einde raad’ zijn, mensen die al jaren het ‘geluk’ zoeken, onverbeterlijke vergaderaars, mensen die al jaren om hulp vragen, mensen die ‘het’ zoeken op plaatsen waar ‘het’ niet kan worden gevonden, mensen die al jaren de ‘grote liefde’ zoeken.
Je helpt zeker een medemens wanneer je oefent in het stellen van zulke vraag.

(1) Lees meer in het gratis boek: Pathfinder – Samen de juiste weg vinden → Boeken
(2) Lees meer in: Bereik meer met actief niet-doen → Korte teksten