Daar vraag je me wat

Het boek bevat 365 eenvoudige, korte gedachten rond ‘vragen stellen’  genoteerd in mijn leerboekjes. Jaren heb ik de notities op mijn computer bewaard. Oorspronkelijk dacht ik een aantal grappige zinnetjes te noteren, een beetje speels, in de geest van de ‘Loesjes’.
Gaandeweg verschenen er in dit boek ook ernstige en misschien zelfs droef klinkende verhaaltjes.
Dit is een boek zonder enige pretentie.
Lees het met een luchtige ernst, af en toe.
Je kunt het volledige boek gratis downloaden, zonder meer → Boeken