Vraag van de week (10)

“Zijn er nog vragen?” (stilte) Wat is een alternatieve aanpak om af te sluiten?
Een andere vraag stellen?

Na een presentatie, een workshop of een lezing hoor je het nog te vaak: “Zijn er nog vragen?” Welk gevoel heb jij wanneer je in de zaal of de groep zit en je hoort deze vraag? In de meeste gevallen volgt er stilte. Het is duidelijk een onnodige vraag. Het is bedelen om een vraag. Klaarblijkelijk kan de spreker niet aanvoelen of er nog vragen leven. Klaarblijkelijk heeft de spreker niet gezorgd voor een sfeer waarin het gewoon is om hem of haar te onderbreken met een vraag. Klaarblijkelijk is de voorziene tijd nog niet op en moet die worden opgevuld (met iets anders dan een toemaatje van de spreker).
Toevallig of niet, meestal volgt de steriele vraag na een event dat niet eindigt met daverend applaus. Het was onvoldoende inspirerend of te lang of te … nu ja, saai. Een boeiend event maken is bijgevolg de eerste manier om niet de onnodige vraag te moeten stellen.
Je kunt ook een andere vraag stellen. Stel een vraag die verbazing opwekt. Of een vraag die een hevige reactie kan uitlokken. Of een vraag waarbij de deelnemers iets moeten doen.
Een tip: stel naar het einde van je workshop, presentatie of lezing een vraag die een gesprek op gang kan brengen tussen de deelnemers of de aanwezigen. Je kunt dit doen zelfs al heb je nog weinig tijd. Dat de deelnemers dan niet volledig het gesprek kunnen afronden in de tijd die jou werd gegeven, is geen obstakel; ze kunnen zonder jou wel verdergaan.