Vraag van de week (12)

Met welke vraag verleid je een ‘klager’ om de ‘ontdekkingsweg’ op te lopen?

We hebben allemaal in mindere of meerdere mate een ‘klager’ in ons. Iedereen beleeft situaties waarin de ‘klager’ in ons wordt getriggerd. Sommige mensen staan dan klaar om jou er op te wijzen dat je het fout aanpakt en dat je de situatie ook als een ‘uitdaging’ of een ‘opportuniteit’ kunt beschouwen i.p.v. als een ‘probleem’ of een ‘obstakel (1). Alsof je niet mag voelen wat er op dat moment in jou omgaat, … waar dat gevoel ook vandaan komt, waar dat ook zijn grond heeft. Hoe lief positivisten en posibilisten ook zijn, hun uitgangspunt draait steeds om ‘nuttig zijn’. Jouw overtuiging maakt dat je de situatie ‘negatief’ of ‘onvruchtbaar’ bekijkt, vinden ze,  en wanneer je met een ‘positieve’ overtuiging kijkt, kan je de andere kant van de medaille zien. Alsof je ervaringswereld een medaille is met slechts twee kanten.
Zal de klager in jouw zijn positie verlaten omdat iemand beweert dat anders kijken nuttiger is? Indien dit zo werkt voor jou, doe dan wat jou het beste schikt of het nuttigst lijkt.
Op de nuttigheidsweg moet je steeds ‘doen’, ‘iets nuttig doen’. Het is óf nuttig óf nutteloos (en waardeloos?). Je wordt daarenboven beoordeeld (en vaak veroordeeld): klagen is fout, wanneer je klaagt ben je verkeerd bezig.
Ik stel een andere weg voor, de ‘ontdekkingsweg’: niets moet, alles kan en mag (dus ook zeuren en mopperen). Je hoef niets te doen dat nuttig is. Ga gezellig zitten, maak het je gemakkelijk, relax en … Oei, opgelet, dit advies kan ook ‘nuttig’ worden gebruikt. Opgepast daar zijn de mindfulness-apostelen! Neen, wat ik bedoel is wu-wei (2): ‘actief niet-doen’, niets ondernemen om de situatie zo te forceren dat je zeker een nuttig doel bereikt. Laat het idee ‘het moet nuttig zijn’ even rusten en geniet van … nu jou van datgene wat er gebeurt in jou en rondom jou, op dit moment. Ontdek wat je niet-gericht kunt bereiken. Ontdek wat naar jou toekomt zonder dat je er om vraagt. Ontdek wat er allemaal mogelijk is in een ‘onmogelijke situatie’. Ontdek de bijdrage van het ‘nutteloze’ aan het samenleven. (Bv. een “Dank je” aanbieden zonder doel, zomaar, eenvoudig.) Beleef wanneer ‘niets doen’ gaat vervelen en ontdek het onderscheid met ‘niet-doen’ = niet iets doen dat tegen de stroom van jouw ‘natuur’ ingaat.

Wil je jezelf of iemand anders die kant op krijgen? Leer dan te verleiden met een vraag. Welke vraag kan jou verleiden om zonder doel op ontdekking te gaan? Welke vraag kan diegene die jij wilt ‘helpen’ verleiden met je mee te lopen?

Wat is het nut van deze ‘Vraag van de week’? Wat haal het uit dat ik zaterdag 21 maart om 5u ’s ochtends ben opgestaan, achter mijn Mac ben gaan zitten en dit heb genoteerd, nadat ik dit idee in de slaap-waak-overgang had ontvangen? Kan ik je met dit berichtje tot iets verleiden? Tot wat dan wel? Ervaar je het resultaat als leuk, fijn, aangenaam? Geniet er van.
Een ‘verborgen’ element: het zoeken naar de vraag waar de ‘Vraag van de week’ naar vraagt is op zich een ontdekkingstocht.
Ik noteer iedere week een ‘Vraag van de week’ omdat ik er van geniet dit te kunnen schrijven en de mogelijkheid heb om dit te delen. Niet meer, niet minder, gewoon.

(1) Maak eens een woordenwolk rond het woord ‘probleem’ of het woord ‘opportuniteit’ en haal uit de dertig woorden minstens vijf boeiende mogelijkheden om de situatie anders te benoemen en te bekijken. Lees hierover meer in: Wat is een woordenwolk? → Korte teksten
(2) Lees meer in: Wu-wei – Bereik meer met actief niet-doen → Korte teksten