De boeiende na-corona periode

De “Blijf in uw kot” maatregelen duren slechts enkele maanden. In de periode daarna zullen we gedurende vele maanden wellicht zelfs jaren de consequenties van de corona moeten dragen. Veel mensen geven aan (klagen) dat ze zich begrensd voelen wanneer ze binnen moeten blijven. Ze voelen zich extern begrensd. Nochtans zijn hun persoonlijke en innerlijke beperkingen veel ingrijpender en spelen ze een grotere rol en dat voor heel hun leven. Je kunt zoveel leren van je beperkingen!
Om je te inspireren, heb ik een tekst herwerkt: De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen (→ Korte teksten).
Hoe jij creatief-realistisch-verantwoord je persoonlijke uitdagingen aanpakt, kunnen we gebruiken in de na-corona periode.
1
Zullen we maatregelen nemen om een volgende groot virusbezoek te vermijden? Zullen we onze levensstijl wijzigen? In welke mate zal jij, persoonlijk, rekening houden met het milieu? Neen, jij bent geen druppel op een hete plaat! Wat jij beslist, doet er toe, bv. wat je eet, hoe je je verplaatst.
Zullen we aanvaarden wat nu luider en luider klinkt? ➔ Het corona-virus is een door de mens gecreëerde situatie door onachtzaam en onverantwoord om te gaan met het milieu!
Komen er in de toekomst nog meer onbekende virussen op ons af?, op de website van gezondheidenwetenschap.be, 15/4/20
Corona is alleszins niet de schuld van de vleermuis, Herwig Leirs in MO* Magazine 28/3/20
We Made the Coronavirus Epidemic, David Quammen in The NewYork Times 28/1/20 (= het begin van de crisis) : “nCoV-2019 was not a novel event or a misfortune that befell us. It was – it is – part of a pattern of choices that we humans are making.”
2
Wanneer je terug aan de slag kunt gaan, zonder in je kot te blijven, zal je dat ‘gewoon’ doen? Back to business as usual? Wat heb je geleerd tijdens de quarantaine? Wat is je levensritme vandaag? Wat heeft de niet-geplande drukte in huis je geleerd? Hoe ga je daar na de corona rekening mee houden? Ik zie in het park ouders joggen samen met hun kinderen. Hoe kan je dit in de na-corona periode verder doen? Een jonge vader wandelt met zijn peuter in het park en zegt me: “Nu ik thuis werk kan ik dit met haar doen. Het maakt het leven zoveel rustiger. Mijn drukke baan laat dit niet toe.” Zal je zonder meer terug in de ratrace stappen?
3
Kinderen nemen snel nieuwe patronen op indien die een grotere spel-factor bevatten. Online leren kan nog speelser dan we het tot nu toe doen. Wat heb jij er nu al van geleerd? Wat zou je graag volgend schooljaar ingevoerd zien?
4
Je hebt verschillende personen niet kunnen bezoeken en als je ze al tegenkwam mocht je ze niet knuffelen. Na de corona kan je weer volop elkaar vastnemen. Wie heb je vooral gemist? Hoe neem je iemand vast na een lange afwezigheid?
5
Vandaag hebben bedrijven geleerd meer gebruik te maken van online gesprekken en vergaderingen. Hoeveel winst heeft dit opgeleverd? Waar kan dit nog worden verbeterd? Zullen ze dat daarna blijven doen?
6
Heb jij ook gebruik gemaakt van webshops? Handig hé. Online kopen kan nog effectiever en efficiënter verlopen. Er kunnen afspraken worden gemaakt rond samenwerking zodat bv. het aantal vervoerders op onze wegen beperkt blijft.
7
Er zijn tientallen goede ideeën ontwikkeld om kennis, inzichten en ervaringen te delen. Welke van deze ideeën zouden er volgens jou verder uitgewerkt moeten worden?

Laten we er een boeiende, leerzame tijd van maken! Dat kan je vandaag reeds voorbereiden, terwijl je nog even in je kot blijft.