Vraag van de week (16)

Met welke vraag verander je klagen in een positieve reactie?

Deze vraag lag jaren geleden mee aan de basis van het boek De Blauwe Rivier oversteken dat in 2017 verscheen (→ Boeken) en dat op het einde van het jaar terug beschikbaar zal zijn, gratis ditmaal. Dat ik de vraag vandaag opnieuw stel wordt gestimuleerd door de actualiteit. Wordt er alleen in de middens waar ik contact mee heb en in de berichten die ik lees geklaagd over de maatregelen die de overheid neemt (te veel, te weinig, te vroeg, te laat, te weinig concreet, te betuttelend, …)?
Klagen is de meest gebruikte methode om sociaal contact te leggen en te onderhouden. Klagen biedt een uitlaatklep en voldoet daarmee aan een reële menselijke behoefte: even het hart luchten. Klagen over het weer komt als onderwerp op plaats 1. Dan volgt de overheid en de maatregelen dat die neemt, zoals onrechtvaardige belastingen en onnodige regelgeving. Dat was duizenden jaren geleden reeds zo en is nu nog het geval. In deze zin levert klagen een sociale bijdrage. Klagen lost echter niets op, wel integendeel. Het effect van deze wijze van contact leggen en onderhouden, is dat het het slachtoffergedrag versterkt. Het werkt als een neerwaarts draaiende spiraal. Klagen legt de verantwoordelijkheid altijd ‘buiten’. Iemand anders – een persoon of een instantie – moet iets doen om de situatie te doen keren (in de door de klagers gewenste richting wel te verstaan).
Met welke vraag zou jij een klager kunnen verbazen zodat hij even stopt en de andere kant uit kijkt? De andere kant is: zicht op een constructief antwoord of de aanzet voor een oplossing of een breder zicht op de situatie. Uiteraard kan het geen vraag zijn die ‘klaagt over de klager’. Evenmin een waarin zich een negatief oordeel verschuilt. Het dient alleszins een verbindende vraag te zijn want contact is de onderliggende behoefte bij de klager.

Er is slechts één letter verschil: van klachtgericht naar krachtgericht. Krachtgericht betekent: werken vanuit je ‘eigen kracht’, met je talenten én je beperkingen. Misschien kunnen de tien aandachtspunten van krachtgericht en oplossingsgericht werken je inspireren.(1)
(1) uit het boek: De Blauwe Rivier oversteken – Hoe ontwikkel ik een probleem
 tot een duurzame oplossing?