Vraag van de week (18)

Welke vraag stelt de leraar in jou vandaag aan je?

Voor het leren zijn we zelf verantwoordelijk. Voor het aanleren zijn onze ‘aanleerders’ voor een groot deel verantwoordelijk.(1)  Wij zijn een stukje mee verantwoordelijk want we hebben, zodra we jong-volwassen zijn, de keuze hoe we omgaan met onze ‘aanleerders’ en onze ‘aanleeromgeving’.
Er klinken in jou vele stemmen. Die hoor je wanneer je het even stil maakt. Een van die stemmen is een leraar in jou, een stem die je helpt bij het leren. Je hebben de keuze om naar haar te luisteren of niet.(2) Die leraar heeft zich in de loop van de eerste twaalf-zestien jaar van je leven ontwikkeld op basis van de leer- en aanleer-ervaringen die je hebt beleefd. Deze innerlijke leraar is niet perfect, net zomin als al je externe leraren. De grote kracht van de interne leraar is wel dat zij jou kent van binnenuit. Haar aandacht is gericht op het vergroten van jouw leercapaciteit, wat de externe aanleerders ook mogen beweren. Deze laatsten zijn zo gefocust op het aanleren (wat zij willen dat jij opneemt) dat ze weinig zicht hebben hoe de leerprocessen innerlijk bij jou verlopen. Dat is de taak van je innerlijke leraar en dus van jou.
De leraar in jou is aan te spreken zoals je een externe leraar een vraag stelt. Daarenboven is je eigen leraar 24 7/7 beschikbaar. Welke vraag zou je haar op dit ogenblik willen stellen? Op welke belangrijke vraag kreeg je van niemand ooit een afdoend antwoord? Anderzijds, welke vraag stelt de innerlijke leraar aan jou en hoor je niet? Ik ben overtuigd dat zij jou vaker een vraag stelt. Alleen, jij bent druk bezig met andere dingen. Om haar vraag te horen dien je even de tijd te nemen en het stil te maken. Wanneer je voortraast loop je haar voorbij. Probeer het eens, trekt je even terug en maak het eens stil. Wat hoor je? Wellicht willen de andere stemmen in jou meer op de voorgrond komen. Dus dien je uitdrukkelijk tegen alle stemmen te zeggen dat je wilt luisteren naar de leraar en dat de anderen even moeten zwijgen. Zelfs indien het een tijdje duurt vooraleer haar vraag klinkt, luister aandachtig en noteer op de een of andere manier haar vraag. Het is eeuwenoude kennis in vele culturen: spreek de leraar in jezelf aan.

(1) Over het onderscheid tussen ‘leren’ en ‘aanleren’ en wie je ‘aanleerders’ zijn (al diegenen in jouw leven die je iets willen aanleren) lees je meer in Leerrijker worden, het kán → Kort teksten
(2) Waar ‘zij’ en ‘haar’ staat, kan je even goed ‘hij’ en ‘zijn’ lezen. En wie weet is de innerlijke leraar bij sommige mannen wel een vrouw en bij sommige vrouwen wel een man.