Kunst vh vragen → tekst flink uitgebreid

De tekst De kunst van het vragen en het Vragenkompas werd flink uitgebreid, van 25 naar 56 bladzijden.
Ik vond het noodzakelijk om te wijzen op het gegeven dat vragen stellen een relationele daad is.
Ik beschrijf kort twaalf aspecten die dit illustreren.
Op andere plaatsen waren er kleine aanvullingen.
Daarnaast werd de tekst rond het Vragenkompas aangevuld. Zo heb ik er een voorbeeld toegevoegd van vragen die kunnen worden gesteld bij de (eerste) verkenning van waar het in een bepaalde situatie écht om gaat.
Tenslotte lees je een verhaal hoe ik concreet te werk ga, meer bepaald hoe ik de Pathfinder Benadering toepas.