Lineair en circulair zijn gewoon lijnig

Lineair en circulair worden ten onrechte als tegenstellingen gepresenteerd.
In de tekst Drie grondpatronen om je leven te be-leven maak ik dit duidelijk.
Ik heb aan het hoofdstuk ‘Het lijnig grondpatroon’ enkele bladzijden toegevoegd met tekeningen om dit te illustreren. Om het lijnig aspect van lineair, circulair, spiraalsgewijs e.d. duidelijker te maken neem ik het voorbeeld van de seizoenen.
Je kunt de bladzijden lezen op je scherm zonder de volledige tekst te moeten downloaden.
Gewoon op ‘Hier’ klikken → Korte teksten
Ik herhaal het toch maar even: een tekening, een beeld, een voorstelling, een representatie, een symbool, een illustratie, enz. zijn allemaal didactische, educatieve middelen. Geen enkel beeld geeft de werkelijkheid weer! Een beeld is louter een menselijk communicatiemiddel. Je kunt bijgevolg voor een proces meerdere beelden maken en omgekeerd kan hetzelfde beeld dienst doen voor verschillende visies op ‘feiten’. Bij ieder beeld hoort een verhaal, dat vertel ik in de tekst.
Al de voorstellingen hieronder zijn lijnige (letterlijk: lineaire en niet noodzakelijk steeds rechtlijnige) beelden van de seizoenen!