Inzicht (2) Alle kennis is collectief

Alle kennis is collectieve kennis. Strikt individuele kennis bestaat niet.
Alle kennis is samengesteld uit duizenden stukjes kennis van anderen.
Een patent nemen op een stukje ‘individuele kennis’
is het zich onterecht toe-eigenen van een stukje collectieve kennis.
De vaststelling dat alle kennis collectief is en
dat er geen strikt individuele kennis bestaat,
neemt niet weg dat het bezit van alle collectieve kennis begrensd is.
Indien er geen fysieke, psychische, emotionele, economische,
sociale en politieke grenzen zouden zijn
zouden we allemaal alle kennis kunnen bezitten.
Niet de kennis is begrensd wel onze mogelijkheden
om de kennis te bereiken, te verzamelen, te vatten, bij te houden en
ze – in interactie met anderen – te gebruiken en mee te vergroten.

De collectieve kennis groeit door het delen
van jouw kleine stukje kennis dat je meent te hebben verworven.
Het is jouw verantwoordelijkheid om de kennis die je ontvangt,
aan te vullen, te verbeteren, wanneer nodig om te zetten in het tegendeel, enz.

Door je bewust te worden van de collectiviteit van kennis
kan je zien dat je eigen perspectief en je individuele kennis
begrensd zijn en verankerd zijn binnen de ‘collectieve menselijke kennis’
die op haar beurt deel is van het ‘globale systeem van kennis’.
De collectieve kennis van mensen is slechts een klein stukje
van het ‘globale systeem van kennis’ van alle levende wezens op aarde, vanaf de eencelligen.
Wat het ‘globale systeem van kennis’ allemaal omvat
kan geen mens bevatten, enkel trachten aan te voelen.

Praktisch
Om kennis over een onderwerp te verwerven is delen van gegevens en inzichten met anderen noodzakelijk. Je hoeft daarvoor niet in een team te werken. Ieder van ons verrijkt haar inzichten door kennis te delen. Delen doe je door te dialogeren, niet door te debatteren of te discussiëren. In dat laatste geval ga je voor gelijk halen en winnen, je eerste intentie is niet er mee voor te zorgen dat gemeenschappelijke inzichten groeien.
Debatteren en discussiëren is een weinig vruchtbare manier om inzichten te delen, te vergroten of te ontwikkelen. De juiste vragen stellen, kritisch luisteren en dialogeren levert zoveel meer op.
Iedereen heeft gelijk … vanuit het eigen beperkte standpunt.

Een groep of een gemeenschap heeft gelijk … binnen de muren van de eigen aannames en overtuigingen.
Niemand heeft gelijk … vanuit het globale standpunt.
We zouden de sociale media ook kunnen gebruiken om gedachten te delen ( en niet louter om onszelf te promoten of onze diensten of producten). Dan dienen we wel te leren om te dialogeren en te schenken via de sociale media. Dan schenk je stukjes gedachten en inzichten zodat die door iedereen kritisch kunnen worden behandeld en op een
vrije manier kunnen worden gebruikt. Dan verkondig je geen mening en stelt je niet “Zo is het.”. Via sociale media discussiëren is nog onvruchtbaarder dan wanneer je dit face to face doet.

“Kennis is macht.” geldt voor die mensen die uit zijn op eigen macht en dus op de onmacht van anderen. Ja, anderen in onmacht zetten door hen kennis te onthouden werkt al eeuwen. Het ontzeggen van onderwijs aan (bepaalde) kinderen en vrouwen is een machtsmiddel. Net zoals mensen het spreek- of schrijfrecht weigeren.
Politieke macht, economische macht, militaire macht, … alle vormen van macht groeien door het ontzeggen van kennis en het verbergen van data en gegevens.
Want:
“Wie meer weet zou wel eens kunnen handelen tegen mijn belangen in!”
Er zijn geen domme mensen, wel mensen die dom worden gehouden.
Wil je een ‘betere’ wereld?
Deel dan je kennis.

——-
Het is nuttig om enkele van deze teksten te lezen → Korte teksten
Kies je voor een dialoog? Wat doe je dan?
Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’?
De kunst van het edel zwijgen
Evalueren – Beoordelen – Waarderen
Wat maakt een gesprek helder?