Woordenwolken (3) Stress

Inleiding

Indien het de eerste keer is dat je deze rubriek bezoekt, lees dan eerst hier de ‘Inleiding’!

Het thema: Stress

Je hebt het al eens ergens vernomen en wellicht zelf ervaren, er bestaat gezonde stress en ongezonde stress. Wat betekent ‘stress’ voor jou? Wanneer je een woordenwolk maakt (= dertig woorden die je associeert met het begrip ‘stress’) ga je ontdekken dat het een containerbegrip is waarin veel verborgen zit. Je kunt dan leren die woorden te gebruiken die beter weergeven wat je werkelijk voelt en waar je naartoe wil.
Oh ja, dan is het tevens nodig om aandachtiger je gevoelens waar te nemen. Wat voel je écht en hoe reageer je daar emotioneel op? Je reacties zijn immers niet je gevoelens. Je emoties zijn een manier om uiting te geven aan je gevoelens. (1)
Hoe werkt de manier waarop je vandaag stress uit? Is het stress verminderend of toch stress verhogend? Maak je positief gebruik van gezonde stress of reageer je toch teveel via ongezonde stress? 
‘Spontaan’ lucht geven aan je emoties blijft vaak steken in het oude overlevingsgedrag: vechten of vluchten of verstijven. Wanneer je vecht tegen je emoties versterk je ze daardoor alleen maar (bv. hard tegen een boom trappen omdat je kwaad bent en je je gefrustreerd voelt, dat lucht op maar het helpt niet, integendeel). Wanneer je vlucht voor je emoties verbergen ze zich op een plekje dieper in jou en daar maken ze je ziek. Wanneer je verstijft of bevriest bij je emoties kan je geen kant meer uit en daalt je zelfvertrouwen drastisch (bv. door een ruzie of een conflict te vermijden).
Eens je het onderscheid hebt gemerkt tussen gevoelens en emoties kan je kiezen welke emotionele uitdrukking beter werkt voor jou. ‘Beter’ kan dan zijn: druk verminderen, spanning laten wegvloeien, rust geven, ruimte bieden, rustiger ademen, een andere ‘oplossing’ zien, enz. In de literatuur rond stress staan honderd adviezen en technieken om je stress te doen dalen.
Ik heb maar één voorstel: maak je woordenwolk en kies een woord dat je leidt naar een aanpak die bij jou past. Ik weet het wel, snel van iemand een ‘oplossing’ krijgen lijkt handiger en je moet minder moeite doen. Je eigen oplossing kiezen verhoogt evenwel je zelfvertrouwen. Er is geen enkel bezwaar dat je eerst verschillende aanpakken uitprobeert. Je hoeft het niet van bij het eerste idee te vinden. Kies wel iets eenvoudigs, iets dat je overal kunt toepassen, bv. even over je neus wrijven of je schouders ophalen (niemand merkt het op). Het wordt sterker indien jouw ‘trucje’ een ritueel wordt, jouw juweeltje van een ritueeltje.

Jouw woordenwolk

Teken je eigen woordenwolk rond het begrip ‘stress’ en ontdek welk ander woord voor jou beter werkt.

Neem een concrete situatie voor ogen waarin je sterk stress voelt of voelde.
Noteer dertig woorden die jij vandaag associeert met het begrip ‘stress’. De eerste tien komen vanzelf, de volgende tien zijn vaak een variatie op de eerste woorden, voor de volgende tien moet je je inspannen en ga je een brug over. Daar moet je zijn.
Onderlijn dan drie woorden die die je uitnodigen om je veeleer te ontspannen dan ‘lucht te geven’ aan je stress. Zit er geen enkel positief woord in je wolk? Draai dan een aantal woorden om naar hun tegendeel. Bekijk dan hoe het tegendeel je een idee kan geven dat zorgt voor ont-spanning. (Staat er bv. ‘bang’, zet het om naar ‘moedig’. Wie of wat heeft in het verleden je geholpen om moedig te zijn?) 
Hoe ga je de situatie anders aanpakken wanneer je ze anders benoemt? Aan welke technieken denk je? Welke positieve beelden komen je voor de geest?

Teken eerst jouw woordenwolk alvorens mijn woordenwolk te bekijken. Hier mijn woordenwolk.  Staan er voor jou verrassende woorden bij? Hoe verrassen ze?

Hulp gewenst bij het tekenen van je woordenwolk?

Je kunt steeds op mij beroep doen om je te begeleiden bij het tekenen van je woordenwolk. 
Maak een afspraak: francisgastmans@icloud.com

———-
(1) Meer over dit onderscheid in de tekst Medeleven Empathie Mededogen → Korte teksten

Tenslotte
Hoe teken je een woordenwolk?
Dat staat uitgebreid in de tekst Wat is een woordenwolk?Korte teksten – Heldere communicatie