De tekst ‘Talen en taalgebruik’ herwerkt

De tekst Talen en taalgebruik heb ik uitgebreid en herwerkt.
Ik heb getracht het onderscheid tussen de notie ‘begrip’ en ‘woord’ duidelijker te maken. Begrippen zijn de kleinste bouwstenen van de menselijke communicatie. Een begrip opereert op een dieper niveau dan een woord of een andere uitdrukking. Het dient wel uitgedrukt te worden in een taal om te kunnen bestaan. Maar dat kan in alle mogelijke talen, zowel de verbale als de non-verbale, de beeldende en de tekentalen.

Ik heb ook de acht verschillende aspecten van communicatie samengevat in een beeld dat recht doet aan hun interafhankelijkheid en interactiviteit.

Het gevaar dreigt dat je denkt dat ik hiermee de zaken te ingewikkeld heb gemaakt (ook al sluit het aan bij je ervaringen in je dagelijkse communicatie). Een simpel model met eenvoudige voorbeelden en een stappenplan doet echter geen recht aan de systemische dynamiek van de menselijke communicatie en het inzetten van taal bij het samen leven.

Hier de nieuwe versie 22.0 van de tekst (81blz A5).