Woordenwolken (7) Transformeren

Inleiding

Indien het de eerste keer is dat je deze rubriek bezoekt, lees dan eerst hier de ‘Inleiding’!

Gedachten bij het thema ‘Transformeren’

Is ‘transformeren’ niet gewoon een bepaalde vorm van ‘veranderen’? (Woordenwolk 4) Neen, bij transformatie gaat het om een specifiek proces waarbij je geen concreet doel ziet. Je dient een situatie radicaal los te laten (Woordenwolk 5) en niet verder uit te stellen (Woordenwolk 6).
Bij transformeren ben je op een punt gekomen dat je voelt dat je het roer helemaal moet omdraaien maar je weet niet waar naartoe. Het gaat niet meer om hier en daar wat te veranderen of om bepaalde aspecten bij te sturen of om een onderdeel te innoveren of om een compromis te zoeken. Het moet radicaal anders en … je weet niet hoe. Dit laatste is deel van het transformatieproces.
Loslaten betekent nu ‘alles’ loslaten, alle zekerheden, alle vooruitzichten. Alles waar je tot nu toe energie aan hebt gegeven, alles wat je lief is dien je los te laten. Misschien zijn bepaalde bestaande relaties en activiteiten deel van je nieuwe ‘wereld’ maar dat weet je niet met zekerheid. Je er aan vastklampen helpt je geen stap vooruit. Wie jij liefhebt zal je blijven liefhebben, wie jou lief heeft zal jou (waarschijnlijk) blijven liefhebben, maar hoe, dat weet je niet.
Je kunt gaan brainstormen of een mindmap maken of de bestaande zaken vanuit een andere hoek trachten te bekijken, maar zo ga je het nieuwe niet ontdekken. Je dient een stroom over te steken zonder te weten wat je op de andere oever zult aantreffen. (1) Bij de oversteek dien je het niet-weten te aanvaarden. Meer nog, je dient het niet-weten lief te hebben. Soms is het beter een tijdje in het midden van de rivier te blijven staan alvorens naar de andere oever te reizen. (2)
De rups weet niets over vlinder zijn. Ze ‘weet’ enkel dat je zich moet omhullen met een cocon en … de transformatie laten plaatsvinden, om het even hoeveel tijd dat vraagt (dat weet de rups ook niet).
De ‘uitnodiging’ dat je in de richting van een transformatie dient te stappen komt soms geleidelijk maar vaker via een luider signaal, via een crisismoment. Een innerlijk groeiende onrust en externe breuklijnen komen ‘toevallig’ samen en kunnen elkaar versterken. 
Transformeren lijkt iets ‘dramatisch’ te hebben en toch is het dat niet. Integendeel, een transformatieproces verloopt zacht, geleidelijk, zonder  horten en stoten. Indien het wél op een dramatische of drastische manier verloopt is dat omdat jij het proces belemmert. Door je angsten, je onrust, je vastklampen aan oude zekerheden, laat jij het proces moeilijk verlopen. Een van de lastige effecten is dat anderen je niet begrijpen. “Wat doet zij nu? Moet het zo radicaal? Kan ze niet gewoon de zaken wat bijsturen?” , “Gebruik je verstand! Je gedraagt je als een puber.” (3)
De ommekeer, de andere oever, de nieuwe wereld, is … gewoon. Je komt uiteindelijk bij iets uit dat helemaal bij jou past, gewoon. Meer nog, wanneer je er aankomt voel je dat het nieuwe op dit moment in je leven meer bij jou past dan de oude wereld.
Een belangrijk transformatieproces gebeurt wanneer je ontdekt dat wat er werkelijk toe doet is datgene wat je doet, niet wie je zegt dat je ‘bent’ (“Ik ben …”) of wat je zegt dat je (misschien) gaat doen. Daarbij mag je vandaag gans anders doen dan gisteren. Je ontdekt dat er geen voorgeschreven ‘weg’ bestaat, ook geen Weg. Je Weg is het parcours dat je loopt door het te lopen. Je mag alles geloven, alles dromen, naar alles streven. Je beoordeelt anderen niet en laat je acties niet afhangen van de oordelen van anderen, van wat anderen over je denken.
Wat wél telt is je verbinding met anderen. Je blijft een mens en dat betekent op de eerste plaats verbonden zijn met anderen. Je bent een interafhankelijk wezen (zelfs al trek je je terug als een kluizenaar). Om dat wat je eet bij je ontbijt op je tafel te krijgen zijn vele mensen in actie moeten komen. Zonder hen geen brood of ontbijtgranen, geen koffie of thee, geen lekkernij. Zo ben jij ook voor anderen belangrijk, door de eenvoudige dingen die jij doet binnen het systeem van afhankelijk zijn van elkaar, om het even wat je doet. Mahatma Gandhi: “Wat je doet is niet belangrijk, maar dat je doet wat je moet doen dát is erg belangrijk.” Van waaruit je kiest om dat te doen is belangrijk voor het hele systeem. ‘Liefde’ maakt andere keuzes dan ‘angst’ of ‘competitie’ of ‘overleven’ of ‘hebzucht’ of ‘haat’.
Niet de vraag “Wie ben je?” maakt verschil maar de vragen “Bij wie ben je betrokken? Wat doe je dan? Met welke intentie en vanuit welke overtuiging?”

Jouw woordenwolk rond ‘Transformeren’

Neem een concrete situatie voor ogen waarin je voelt dat het nu om meer gaat dan om ‘veranderen’ en dat ‘transformeren’ nu aan de orde is.
Noteer dertig woorden die jij associeert met het begrip ‘transformeren’. De eerste tien komen vanzelf, de volgende tien zijn vaak een variatie op de eerste woorden, voor de volgende tien moet je je inspannen en ga je een brug over. Daar moet je zijn.
Onderlijn drie woorden die je dichter brengen bij hoe je je werkelijk voelt nu je geconfronteerd wordt met de noodzaak om te transformeren. Hoe ga je de situatie anders aanpakken wanneer je ze anders benoemt? Aan welke acties denk je? Welke positieve beelden komen je voor de geest?

Teken eerst jouw woordenwolk alvorens mijn woordenwolk te bekijken. Hier mijn wolk.

Begeleiding bij het tekenen van je woordenwolk of bij het thema

Je kunt steeds op mij beroep doen om je te helpen bij het tekenen van je woordenwolk en bij wat het thema in jou oproept aan vragen.
Maak een afspraak: francisgastmans@icloud.com

———-

Noten

(1) In het boek De Blauwe Rivier oversteken wordt het beeld geschetst van zo’n overgang.
(2) Herlees het bericht: De zesde mogelijkheid: wachten met oplossen
(3) Herlees het bericht: De ander willen begrijpen en begrepen willen worden

Dit is de laatste Woordenwolk

Tenslotte
Hoe teken je een woordenwolk?
Dat staat uitgebreid in de tekst Wat is een woordenwolk?Korte teksten – Heldere communicatie