Stel de ‘juiste’ vraag

Deze site is een bron voor professionals
Ik richt me tot professionals in een ‘helpende’ setting die de vragende houding als erg belangrijk beleven. Je intentie is om de ‘eigen kracht’ van de ander aan te spreken en te versterken via het aanreiken van de ‘juiste’ vragen.
Je hebt een systemische kijk op de zaken, of wilt die ontwikkelen. Je hanteert zorgvuldig en zelfs nauwkeurig taalgebruik en zet diverse talen in (non-verbale en beeldende talen). Je hebt aandacht voor alle (verborgen) aannames, bij de ander en bij jezelf.

Er is een ruim aanbod aan teksten en boeken. Allemaal gratis.
Erg belangrijk: oudere versies van een tekst of een boek worden verwijderd! Verwijs dus steeds naar de pagina van deze website niet naar een specifieke versie van een tekst of een boek.

De grote thema’s zijn:
. Pad-vindend Leiderschap en het duurzaam aanpakken van ‘problemen’
.
de Kunst van het vragen stellen en het Vragenkompas
.
Talen en taagebruik
en heldere communicatie
. de Drie grondpatronen om je leven te be-leven = lijnig, systemisch, lemniscatisch

Francis Gastmans
Je zaken bekijken vanuit een zen-nig en een
tao-istisch perspectief is verhelderend.

francisgastmans@icloud.com
+32 497 54 98 70
Koninklijkelaan 93, 2600 Antwerpen BE