Hartelijk welkom


Francis Gastmans

Ik leg me toe op de thema’s:
. de kracht van actief niet-doen (wu-wei) en de kracht van vergeten
. de Weg van het Midden, zonder extremen maar ook zonder vast middelpunt
. de communicatieve kracht van meertaligheid (verbale, non-verbale en beeldende talen)
. een doel zien als een proces niet als een punt, het is een nooit eindigend proces
. eigen leiderschap en flexibel denken ontwikkelen

Het zijn thema’s die iedere zoekende en ondernemende persoon steunen bij het vinden van een gezond evenwicht tussen het eigenbelang en het belang van de gemeenschap waarin men leeft en werkt én het belang van alle mensen samen en van de planeet.

Ik steun mensen die een heldere visie op zeer lange termijn willen stellen, daar actuele
doelen aan koppelen en trachten die te verwezenlijken. Efficiënt  ‘problemen’ en uitdagingen aanpakken en ‘werkende’ vragen stellen, zijn daar effectieve middelen bij.

Ik ontwikkelde een helder beeld van de drie mentale patronen = de lijnige, de systemische en de lemniscatische kijk op het leven. (➜ Korte teksten: Drie gekleurde brillen)
Het omgaan met de mentale patronen vertaalde ik naar de dagelijkse praktijk en pas ik toe
bij het begeleiden van individuen en groepen.

Mijn inspirerende bronnen zijn de filosofen Zhuang Zi (taoïst, China 4e-3e eeuw BCE) en
Nāgārjuna
(boeddhistisch filosoof, India 2e eeuw) en hun erfgenamen.

Tot april 2019 heb ik acht jaar gewerkt onder de naam Lemniscaat Academie.
De website blijft nog even online: https://lemniscaatacademie.com/


Heb je een vraag? Aarzel niet ze te stellen: francisgastmans@icloud.com