Stel de ‘juiste’ vraag

Deze site is een bron voor professionals
Ik richt me tot professionals in een ‘helpende’ setting die de vragende houding als erg belangrijk beleven. Je intentie is om de ‘eigen kracht’ van de ander aan te spreken en te versterken via het aanreiken van de ‘juiste’ vragen.
Je hebt een systemische kijk op de zaken, of wilt die ontwikkelen. Je hanteert zorgvuldig en zelfs nauwkeurig taalgebruik en zet diverse talen in (non-verbale en beeldende talen). Je hebt aandacht voor alle (verborgen) aannames, bij de ander en bij jezelf.
Er is een ruim aanbod aan teksten en boeken. Allemaal gratis.

De grote thema’s zijn:
. Pad-vindend Leiderschap en het duurzaam aanpakken van ‘problemen’
.
de Kunst van het vragen stellen en het Vragenkompas
.
Talen en taagebruik
en heldere communicatie
. de Drie grondpatronen om je leven te be-leven = lijnig, systemisch, lemniscatisch

Francis Gastmans
Je zaken meer bekijken vanuit een zen-nig
en een tao-istisch perspectief. Verrassend

francisgastmans@icloud.com
+32 497 54 98 70
Koninklijkelaan 93, 2600 Antwerpen BE