Woordenwolken (7) Transformeren

Inleiding

Indien het de eerste keer is dat je deze rubriek bezoekt, lees dan eerst hier de ‘Inleiding’!

Gedachten bij het thema ‘Transformeren’

Is ‘transformeren’ niet gewoon een bepaalde vorm van ‘veranderen’? (Woordenwolk 4) Neen, bij transformatie gaat het om een specifiek proces waarbij je geen concreet doel ziet. Je dient een situatie radicaal los te laten (Woordenwolk 5) en niet verder uit te stellen (Woordenwolk 6).
Bij transformeren ben je op een punt gekomen dat je voelt dat je het roer helemaal moet omdraaien maar je weet niet waar naartoe. Het gaat niet meer om hier en daar wat te veranderen of om bepaalde aspecten bij te sturen of om een onderdeel te innoveren of om een compromis te zoeken. Het moet radicaal anders en … je weet niet hoe. Dit laatste is deel van het transformatieproces.
Loslaten betekent nu ‘alles’ loslaten, alle zekerheden, alle vooruitzichten. Alles waar je tot nu toe energie aan hebt gegeven, alles wat je lief is dien je los te laten. Misschien zijn bepaalde bestaande relaties en activiteiten deel van je nieuwe ‘wereld’ maar dat weet je niet met zekerheid. Je er aan vastklampen helpt je geen stap vooruit. Wie jij liefhebt zal je blijven liefhebben, wie jou lief heeft zal jou (waarschijnlijk) blijven liefhebben, maar hoe, dat weet je niet.
Je kunt gaan brainstormen of een mindmap maken of de bestaande zaken vanuit een andere hoek trachten te bekijken, maar zo ga je het nieuwe niet ontdekken. Je dient een stroom over te steken zonder te weten wat je op de andere oever zult aantreffen. (1) Bij de oversteek dien je het niet-weten te aanvaarden. Meer nog, je dient het niet-weten lief te hebben. Soms is het beter een tijdje in het midden van de rivier te blijven staan alvorens naar de andere oever te reizen. (2)
De rups weet niets over vlinder zijn. Ze ‘weet’ enkel dat je zich moet omhullen met een cocon en … de transformatie laten plaatsvinden, om het even hoeveel tijd dat vraagt (dat weet de rups ook niet).
De ‘uitnodiging’ dat je in de richting van een transformatie dient te stappen komt soms geleidelijk maar vaker via een luider signaal, via een crisismoment. Een innerlijk groeiende onrust en externe breuklijnen komen ‘toevallig’ samen en kunnen elkaar versterken. 
Transformeren lijkt iets ‘dramatisch’ te hebben en toch is het dat niet. Integendeel, een transformatieproces verloopt zacht, geleidelijk, zonder  horten en stoten. Indien het wél op een dramatische of drastische manier verloopt is dat omdat jij het proces belemmert. Door je angsten, je onrust, je vastklampen aan oude zekerheden, laat jij het proces moeilijk verlopen. Een van de lastige effecten is dat anderen je niet begrijpen. “Wat doet zij nu? Moet het zo radicaal? Kan ze niet gewoon de zaken wat bijsturen?” , “Gebruik je verstand! Je gedraagt je als een puber.” (3)
De ommekeer, de andere oever, de nieuwe wereld, is … gewoon. Je komt uiteindelijk bij iets uit dat helemaal bij jou past, gewoon. Meer nog, wanneer je er aankomt voel je dat het nieuwe op dit moment in je leven meer bij jou past dan de oude wereld.
Een belangrijk transformatieproces gebeurt wanneer je ontdekt dat wat er werkelijk toe doet is datgene wat je doet, niet wie je zegt dat je ‘bent’ (“Ik ben …”) of wat je zegt dat je (misschien) gaat doen. Daarbij mag je vandaag gans anders doen dan gisteren. Je ontdekt dat er geen voorgeschreven ‘weg’ bestaat, ook geen Weg. Je Weg is het parcours dat je loopt door het te lopen. Je mag alles geloven, alles dromen, naar alles streven. Je beoordeelt anderen niet en laat je acties niet afhangen van de oordelen van anderen, van wat anderen over je denken.
Wat wél telt is je verbinding met anderen. Je blijft een mens en dat betekent op de eerste plaats verbonden zijn met anderen. Je bent een interafhankelijk wezen (zelfs al trek je je terug als een kluizenaar). Om dat wat je eet bij je ontbijt op je tafel te krijgen zijn vele mensen in actie moeten komen. Zonder hen geen brood of ontbijtgranen, geen koffie of thee, geen lekkernij. Zo ben jij ook voor anderen belangrijk, door de eenvoudige dingen die jij doet binnen het systeem van afhankelijk zijn van elkaar, om het even wat je doet. Mahatma Gandhi: “Wat je doet is niet belangrijk, maar dat je doet wat je moet doen dát is erg belangrijk.” Van waaruit je kiest om dat te doen is belangrijk voor het hele systeem. ‘Liefde’ maakt andere keuzes dan ‘angst’ of ‘competitie’ of ‘overleven’ of ‘hebzucht’ of ‘haat’.
Niet de vraag “Wie ben je?” maakt verschil maar de vragen “Bij wie ben je betrokken? Wat doe je dan? Met welke intentie en vanuit welke overtuiging?”

Jouw woordenwolk rond ‘Transformeren’

Neem een concrete situatie voor ogen waarin je voelt dat het nu om meer gaat dan om ‘veranderen’ en dat ‘transformeren’ nu aan de orde is.
Noteer dertig woorden die jij associeert met het begrip ‘transformeren’. De eerste tien komen vanzelf, de volgende tien zijn vaak een variatie op de eerste woorden, voor de volgende tien moet je je inspannen en ga je een brug over. Daar moet je zijn.
Onderlijn drie woorden die je dichter brengen bij hoe je je werkelijk voelt nu je geconfronteerd wordt met de noodzaak om te transformeren. Hoe ga je de situatie anders aanpakken wanneer je ze anders benoemt? Aan welke acties denk je? Welke positieve beelden komen je voor de geest?

Teken eerst jouw woordenwolk alvorens mijn woordenwolk te bekijken. Hier mijn wolk.

Begeleiding bij het tekenen van je woordenwolk of bij het thema

Je kunt steeds op mij beroep doen om je te helpen bij het tekenen van je woordenwolk en bij wat het thema in jou oproept aan vragen.
Maak een afspraak: francisgastmans@icloud.com

———-

Noten

(1) In het boek De Blauwe Rivier oversteken wordt het beeld geschetst van zo’n overgang.
(2) Herlees het bericht: De zesde mogelijkheid: wachten met oplossen
(3) Herlees het bericht: De ander willen begrijpen en begrepen willen worden

Dit is de laatste Woordenwolk

Tenslotte
Hoe teken je een woordenwolk?
Dat staat uitgebreid in de tekst Wat is een woordenwolk?Korte teksten – Heldere communicatie

Woordenwolken (6) Uitstellen

Inleiding

Indien het de eerste keer is dat je deze rubriek bezoekt, lees dan eerst hier de ‘Inleiding’!

Gedachten bij het thema ‘Uitstellen’

De illustratie toont een deel van een lange gescheurde tak van een witte paardenkastanje. De tak zag ik liggen op mijn wandeling door het park bij mij om de hoek. Uit het voorste deel van de tak haal ik een beeld, zag ik. Eerst dacht ik, die kom ik vanavond halen en breng mijn zaag mee (want ik heb niet gans de tak nodig). Niet uitstellen was mijn tweede gedachte en dus nam ik de volledige tak op mijn schouders mee naar huis. O.K. dat was een vreemd zicht. De tak heb ik in mijn atelier doormidden gezaagd. De  andere helft ligt nu bij een boom voor mijn deur, omdat er pissebedden, wormen, kevers, een slak en andere edele insecten in wonen. 
Ik word de laatste tijd meer en meer geconfronteerd met mensen die me iets beloven en niet doen. Achteraf blijkt vaak dat ze de zaken ‘slechts even’ hadden uitgesteld en het dan toch verder zijn vergeten. Soms komen ze er op terug wanneer het te laat is, wanneer het momentum weg is of de vraag zich niet meer stelt.
We stellen allemaal wel eens iets uit, om een goede of om een minder goede reden. Soms tot de volgende dag, soms net voor de deadline, soms even voor een tijdje (onbepaald). Ja soms wordt uitstel afstel. Iets beloven en er verder niets meer over laten weten, is voor mij ook een vorm van (lang) uitstel dat afstel is geworden.

Stel jij ook wel eens uit? Wat gebeurt er dan in jou? Wat ging er aan vooraf? Hoe voelt het om iets uit te stellen? Hoe vaak doe je dat?
En als je het nu eens niet ‘uitstellen’ noemt maar het een andere naam geeft? Verkenning? Grensverlegging? Slaapraad? Zelfzorg? … Wat gebeurt er dan in jou?
Daarom is het nuttig om een woordenwolk te maken rond het begrip ‘uitstellen’ en een woord te vinden dat beter past bij je ervaring. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je een eufemistisch term bedenkt om toch maar vrolijk zonder meer verder te gaan met ongepast uitstellen.
Bekijk het echter ook eens van de andere kant: Wat zijn de voordelen van uitstelgedrag? In welke situaties kan je iets toch maar beter uitstellen? Bv. wanneer je voelt dat de actie die je wilt ondernemen een overdreven emotionele reactie is. Het versturen van een kwade mail uitstellen is in de meeste situaties een goede beslissing. Soms blijkt uitstel een goede zaak wanneer blijkt dat  de ander te snel was geweest met haar vraag, gelukkig had je nog niets ondernomen. Leven zonder agenda heeft als naar gevolg dat je niet steeds door hebt dat je uitstelt, maar zo’n leven kan plezierig zijn (voor jou) en met minder stress. Soms zorgt uitstel voor een creatiever idee.
Is het werkelijk zo erg dat je dit hebt uitgesteld? Heb je er last van? Hebben anderen er last van? Nou ja, dan … dan kan je er beter met haar over praten.
Leer hoe je kan houden van uitstellen van iemand dat dit goed kan: Inside the mind of a master procrastinator

Jouw woordenwolk

Neem een concrete situatie voor ogen waarin je laatst weer eens iets hebt uitgesteld. Zonder een concrete case dreigt deze oefening louter spielerei te blijven.
Noteer dertig woorden die jij associeert met het begrip ‘uitstellen’. De eerste tien komen vanzelf, de volgende tien zijn vaak een variatie op de eerste woorden, voor de volgende tien moet je je inspannen en ga je een brug over. Daar moet je zijn.
Onderlijn drie woorden die je dichter brengen bij hoe je je werkelijk voelt bij het uitstellen. Hoe ga je de situatie anders aanpakken wanneer je ze anders benoemt? Aan welke technieken denk je? Welke positieve beelden komen je voor de geest?

Mijn woordenwolk is geen woordenwolk maar een zinnen-wolk geworden. Het zijn zaken die ik vooral bij anderen merk of die ze me vertellen of die ze op mij toepassen en waar ik last van heb.
Teken eerst jouw woordenwolk alvorens mijn woordenwolk te bekijken. Hier mijn wolk.

Begeleiding bij het tekenen van je woordenwolk of bij het thema

Je kunt steeds op mij beroep doen om je te helpen bij het tekenen van je woordenwolk en bij wat het thema in jou oproept aan vragen.
Maak een afspraak: francisgastmans@icloud.com

Tenslotte
Hoe teken je een woordenwolk?
Dat staat uitgebreid in de tekst Wat is een woordenwolk?Korte teksten – Heldere communicatie

Woordenwolken (5) Loslaten

Inleiding
Indien het de eerste keer is dat je deze rubriek bezoekt, lees dan eerst hier de ‘Inleiding’!

Enkele gedachten bij het thema: Loslaten
Je kunt maar loslaten wat je vasthoudt
(een relatie, een project, een doel, een gedachte, een overtuiging, een aanpak).
Wat je niet vasthoudt hoef je niet los te laten.
Vasthouden betekent dat je aan iemand of aan iets emotionele energie hebt gebonden.
Iemand of iets loslaten wordt moeilijker wanneer er meer emotionele energie aan kleeft, wanneer je veel hebt geïnvesteerd in iemand of iets.
Energie is op zich neutraal maar met de emotionele lading die je het geeft maak je het voor jou tot negatieve of positieve energie.(1)
Je kunt niet loslaten wat je ‘bezit’ omdat je het een waarde hebt gegeven en er in hebt geïnvesteerd.
Om te kunnen loslaten moet je stoppen met (willen) bezitten.

Loslaten is steeds tegelijk ook iets ontvangen (!): ruimte, mogelijkheden, een nieuw inzicht, adem, ontspanning.
In plaats van je aandacht sterk te richten op loslaten wat je vasthoudt, kan je je aandacht richten op ontspannen, op niet-vasthouden.
Bij ‘loslaten’ lever je een inspanning, je opdracht is om iets te doen, iets te ondernemen. Je dient los te maken wat je vasthoudt.
Bij ‘niet-vasthouden’ – gaat het essentieel om geen actie te organiseren, doen door niet-doen is de opdracht, wu-wei. (2)
Het taoïstische wu-wei, betekent ‘niet handelen tegen de aard der dingen in’ of ‘doen door niet-doen’. Wu-wei is afstand nemen, rust vinden, jezelf terugvinden; daarbij komt dat je moet ophouden met over alles en nog wat na te denken. Wu-wei wordt gekenmerkt door een gevoel van moeiteloosheid en niet-zelfbewustzijn, ook al ben je in wu-wei zeer actief in de wereld. Het is een manier van handelen waarbij je speel-ruimte laat in de situatie, door iets bij jezelf los te laten dat deze ruimte anders geheel zou vullen en je zou belemmeren om voeling te krijgen met wat er in deze situatie feitelijk aan de hand is.

Aan de basis van vasthouden liggen enkele belangrijke menselijke behoeften:
Je wilt niet verliezen! (3)
Je wilt controle houden over de zaak (want dat geeft je zekerheid en bied je een gevoel van veiligheid).
Je wilt iets bezitten omdat je meent dat je anders tekort gaat komen in de toekomst (overlevingsgedrag).
Je wilt dat wat je doet en gedaan hebt, zin heeft.
Je wilt iets betekenen voor iemand, voor de anderen, voor ‘de wereld’.
Je wilt iets herstellen, rechtzetten, helen.

Jouw woordenwolk
Teken je woordenwolk rond het begrip ‘loslaten’ en ontdek welk ander woord voor jou beter werkt.
Neem een concrete situatie voor ogen waarin ‘loslaten’ sterk en dringend aan de orde is. Zonder een concrete case dreigt deze oefening louter spielerei te blijven.
Noteer dertig woorden die jij vandaag associeert met het begrip ‘loslaten’. De eerste tien komen vanzelf, de volgende tien zijn vaak een variatie op de eerste woorden, voor de volgende tien moet je je inspannen en ga je een brug over. Daar moet je zijn.
Onderlijn drie woorden die je dichter brengen bij wat er werkelijk aan de hand is en dat je een beter zicht geeft op wat er moet gebeuren.
Hoe ga je de situatie anders aanpakken wanneer je ze anders benoemt? Aan welke technieken denk je? Welke positieve beelden komen je voor de geest?

Teken eerst jouw woordenwolk alvorens mijn woordenwolk te bekijken. Hier mijn woordenwolk.  Staan er voor jou verrassende woorden bij? Hoe verrassen ze?

Begeleiding bij het tekenen van je woordenwolk of bij het thema
Je kunt op mij beroep doen om je te begeleiden bij het tekenen van je woordenwolk en bij wat het thema in jou oproept aan vragen.
Maak een afspraak: francisgastmans@icloud.com

———-

Noten

(1) Over het onderscheid tussen gevoelens en emoties lees je in: Medeleven Empathie Mededogen
(2) ’Niet-vasthouden’ is een positief werkwoord en anders dan niet ‘vasthouden’, zoals niet-doen en niet doen verschillen. Lees meer in : Wu-wei – Bereik meer door actief niet-doen
(3) Niet willen verliezen is sterker dan willen willen. Cf. Daniel Kahneman, Ons feilbare denken (Thinking, fast and slow), Business Contact 2016

Tenslotte
Hoe teken je een woordenwolk?
Dat staat uitgebreid in de tekst Wat is een woordenwolk?Korte teksten – Heldere communicatie

Wat zijn ‘feiten’ waard?

Hoe je zelf ‘feiten’ creëert  – Vier soorten feiten
→ Op de pagina ‘Korte teksten’ staat een nieuwe versie van de tekst

Het is geen nieuw gegeven dat we dagelijks worden overstelpt met fake news. We hebben daarom een nieuw beroep in het leven geroepen: ‘fact checker’. Erg noodzakelijk zo blijkt. Er is echter meer aan de hand. Ook fact checkers vergeten soms om zeer kritische vragen te stellen over het taalgebruik en over de gebruikte definitie van wat als ‘feit’ wordt gecommuniceerd. Fact checkers gebruiken zoals iedereen definities en die zijn niet steeds helder.
We hebben niet steeds aandacht voor hoe taal ‘feiten’ creëert! We dienen ook de taal in vraag te stellen.
Trudy Dehue, emeritus-hoogleraar wetenschapssociologie en -geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, wijst er op hoe ‘materiële technologie’ en ‘taaltechnologie’ samengaan. Het is nog steeds meer dan de moeite waard om haar lezing van 2016 ‘Omwille van de feiten en de democratie’ te herbekijken of de transcriptie lezen.
Hier de video ( vanaf 5:30), hier de tekst.

Veranderen, in beeldende taal

Ik heb enkele maanden gewerkt aan het beeld ‘Transformatie’.
Transformatie of metamorfose is veel meer dan gewoon veranderen. Het betekent een flinke ommezwaai. Hét voorbeeld is de rups die zich in een cocon weeft en daarna als een vlinder tevoorschijn komt.
Het beeld dat ik heb ontwikkeld geeft die transformatie weer: hout (schors in dit geval) wordt water en wolken; de beweging en de lijnen zetten zich verder in een totaal andere gedaante. De natuur heeft de creatieve kracht om cellen te vormen in voortdurend wisselende gedaanten. Al duurt in de natuur een ‘dag’ van het veranderingsproces soms honderd jaar of meer.
De creatie van dit beeld was op zichzelf bij mij ook een transformatieproces: van een idee, een ruwe schets, een eerste aanzet, een nieuw idee en de voortdurende veranderingen tijdens het kappen.
Ik heb enorm genoten van het maken van dit beeld en voelde de dialoog die ik voerde met het materiaal.
Vandaag staat het beeld in Den Dolder (Nl), bij Anita Meun.