Tagarchief: Eigen kracht

Leerrijker worden, het kán! → tekst uitgebreid

De ‘Korte tekst’ Leerrijk worden, het kán! werd erg uitgebreid, tot 80 blz.
 → Korte teksten
Rond drie nieuwe topics heb ik gedachten toegevoegd:
• Leerinteresse en leernoodzaak
Om effectiever te leren en dus leerrijker te worden, is het belangrijk om nieuwsgierigheid of interesse en noodzakelijkheid beiden in je leeraanpak te integreren. Zonder noodzaak word je leerarmer.
• Leerwinst
Je wordt rijker indien je je ‘winst’ vergroot, je wordt leerijker indien je je leerwinst vergroot. Haal je voldoende uit je investeringen, uit je leerweg? Hoe investeer je verstandig tijd, inspanningen, frustratie, geld, enz.? Hoe vergroot je je leerwinst?
• Omleren
Naast afleren is omleren een essentiële manier om veranderingen aan te pakken. Wat ‘fout’ is moet niet weg. Er is niets mis dat er iets mis loopt, wél dat je er eenzijdig negatief op reageert. Omleren is een krachtige en rijke manier van leren.

Vraag van de week (30)

Welke vraag komt in je op wanneer je vijf minuten met aandacht in stilte zit of staat?

Even stilzitten of stilstaan (letterlijk), gedurende vijf minuten, dat kan zonder een cursus mindfulness of meditatie.(1) Vijf minuten is voldoende om te ervaren wat er binnen jou gebeurt wanneer je bewust even ‘halt’ houdt.
Geen theorie: test het uit, nu. Sluit even je ogen.
Je zult merken dat er geen stilte is in jou, dat het best moeilijk is om alle innerlijke geluiden en beelden te stoppen. Dat hoeft ook niet. (Dat kunnen alleen monniken die uren per dag oefenen en dan nog.) Je leert al heel wat indien je opmerkzaam bent naar wat er allemaal naar boven komt. Wat je innerlijk hoort is immers belangrijk, voor jou, op dat moment.
a) Er is ‘iets’ dat gehoord of gezien wilt worden: een gevoel, een gedachte, een fantasie, een beeld, een idee, een zorg, een angst, …
b) Mededogen met jezelf betekent dat je geen oordeel hebt over dat wat er klinkt. Het mag er zijn. Het hoeft niet onmiddellijk weg.
c) Richt dan je aandacht op je rechter dikke teen. Voel je je teen? Kan je hem zachtjes bewegen? Het doet er eigenlijk niet toe waarop je je aandacht richt. Ik stel je de dikke teen voor omdat die het verst verwijderd is van je hoofd en je hart. Door even je aandacht te verplaatsen kan je ervaren 1) dat je dat kunt en 2) dat er een plekje in jou is dat het commando kan overnemen.
d) Ga dan terug naar de gedachte, het gevoel of het beeld dat er eerst in je was opgekomen. Stel het de vraag: Waarmee kan ik je rust schenken?
e) Welke vraag komt er nu in je op in dit stilte-moment?
f) Doe dit vandaag nog eens een keer. Hou het speels, doe het niet te ernstig en vooral, geniet er van. Je kunt zo’n momentje beleven telkens wanneer je moet wachten (bv. op een bus, een tram of een trein) of wanneer je wandelt in het park of wanneer je naar je kinderen kijkt die in de speeltuin spelen.

(1) Om volledig van de ervaring te kunnen genieten is een training wel aangeraden. Zelf heb ik driemaal een tiendaagse Vipassana-meditatie gevolgd in het centrum in Dilsen, België.

Vraag van de week (28)

Welke vraag heeft je ooit zo uitgedaagd dat je voor de zaak door het heetste vuur ging?

Een innerlijke stimulans motiveert sterker dan een externe stimulans, wordt vaak gezegd. Je houdt het dan langer vol of je zet je meer in. Uiteindelijk heb je meer voldoening wanneer de stimulans van binnenuit werkt. “Het is beter teruggefloten te worden dan te moeten vooruit geschopt worden.” zou een uitspraak zijn van de legendarische voetballer Johan Cruyff. Een ander beeld dat wordt gebruikt: een ei openbreken van buiten doodt het leven, het openbreken van binnenuit betekent de start van het leven. Innovatie werkt het sterkst wanneer het van binnenuit start.
Maar is dat wel zo? Of is het toch veeleer een binnen-buiten samenspel?
Een sterke externe stimulans is een vraag die je wordt gesteld en die jouw innerlijke drijfveer rechtstreeks hard prikkelt. Het is een vraag waar je met kracht “Ja!” op antwoordt én onmiddellijk overgaat tot de actie.
Herinner je je nog dat je ooit zo’n vraag hebt gekregen? Wat was de relatie tussen de vraag en dat wat er op dat moment in jou leefde? Wat maakte het tot ‘de juiste vraag op het juiste moment’? In welke mate leefde de vraag die je kreeg reeds in jou (en was het dus in feite jouw vraag)?
De kracht van zo’n vraag kan je inzetten om een collega, een medewerker of een klant op de juiste manier te stimuleren. Wanneer je teruggaat naar je eigen ervaring kan je aanvoelen welke de kenmerken kunnen zijn van zo’n vraag.

Tijdens een leertraject De kunst van het vragen leer ik je aan om ‘de vraag die bij de ander wil geboren worden’ waar te nemen.

Ontmoetingen met je ‘zelf’ – Wat kunstenaars je aanbieden

De ‘Korte tekst’ die ik vandaag op de site heb gezet draait rond het begrip ‘zelf’.
Het is een eerste vervolg op de tekst: Hoe beleef jij je ‘ik-wand’?Korte teksten
In plaats van mijn visie te geven op het begrip ‘zelf’, laat ik na een korte inleiding elf beeldende kunstenaars ‘aan het woord’, negen vrouwen en twee mannen. Ieder van hen beeldt op haar manier iets uit dat voor mij draait rond dat begrip ‘zelf’.
Ik heb uitdrukkelijk gekozen voor beeldende kunstenaars en niet voor bv. filosofen of psychologen. Die hebben al eeuwen het grote woord gevoerd. Hun woorden werden al zeer vaak herhaald. Dat is genoeg.
De tekst van 46 bladzijden is een ‘werkboekje’ geworden. Je wordt uitgenodigd om kennis te maken met een kunstenaar en haar werk via een aantal linken (naar Wikipedia of een filmpje op Youtube of een interview). Even zomaar door de tekst bladeren wordt moeilijk. Als verkenning kan je de vragen lezen op de pagina ‘Reflecties’ na iedere presentatie van de kunstenaar en haar werk.
Dit boekje heeft me aan het werk gezet. Het was boeiend en verleidt me om op dit pad verder te gaan en andere kunstenaars te ontmoeten, in andere disciplines.

Ontmoetingen met je ‘zelf’ – Wat kunstenaars je aanbiedenKorte teksten

Vraag van de week (26)

Welke vraag heb jij nu nodig om verder te kunnen?

Een ‘juiste’ vraag aangeboden krijgen én die ontvangen is even belangrijk als wanneer jij een ‘juiste’ vraag stelt aan anderen. Je hebt net als iedereen een goede vraag nodig om een betekenisvolle volgende stap te zetten. Soms klinkt die vraag uit de mond van een vriendin, soms uit die van een ‘vreemde’. Soms komt ze verwacht, vaak komt ze onverwacht en klinkt ze onaangenaam. Het is niet dat er geen vragen worden gesteld, wel dat jij ze niet steeds hoort. Of indien je ze hoort, dat je ze niet ontvangt. “Toch niet van hem!”
Wanneer je een vraag ontvangt, kan je niet niet antwoorden, om het even hoe de vraag werd geformuleerd. Je kunt wel verhinderen dat je een vraag hoort en ‘oplaadt’, bv. door je oren af te sluiten of de vraag onmiddellijk weg te kaatsen. In de tekst “Hoe hou je een gesprek ‘in het midden’?”(1) wijs ik op de derde optie: je laat de vraag komen, laat ze in het midden liggen én je luistert er aandachtig naar, daarna beslis je of je ze ontvangt of niet. Wanneer je ze niet ontvangt hoef je ze niet meer te beantwoorden, het bewust niet ontvangen was je antwoord.
Er is nog een andere weg: stel de ‘juiste’ vraag aan jezelf! Dat doe je om je ‘eigen kracht’ te vergroten: stel vaker goede vragen aan jezelf. Door de ‘juiste’ vragen te stellen aan jezelf kweek je ‘gezonde twijfel’.(2) Wees voor het stellen van vragen aan jezelf wel even kritisch als voor de vragen die anderen jou aanbieden: Verwijst de vraag naar waar het voor mij nu echt om gaat? Draait ze niet rond de pot en noemt ze man en paard? Verwijst ze respectvol naar mijn pijnpunt? Voelt ze aan als waarachtig? Word ze constructief geformuleerd? Doet ze me fundamenteel, en oprecht, twijfelen? 
Wanneer je een ‘juiste’ vraag stelt aan jezelf … beantwoord die dan eerst alvorens een nieuwe vraag te stellen. Zo neem je jezelf ernstig.
Leer op een positieve, constructieve en boeiende manier te twijfelen. Geniet van gezonde twijfel en je leert zoveel meer. Zonder gezonde twijfel is er geen gezonde zekerheid. De ‘juiste vraag stellen aan jezelf is niet: piekeren, twijfels opeenstapelen, tien vragen of meer stellen zonder ze te beantwoorden (dit is een tactiek om niet naar je vragen te moeten luisteren). Ongezonde twijfels verlammen je, ze zijn de tweelingzus van ongezonde zekerheid.

(1) Lees meer in: Hoe hou je een gesprek ‘in het midden’? → Korte teksten
(2) Lees meer in het hoofdstuk ‘Evenwichtige zekerheid en gezonde twijfel’ in de tekst
Leerrijker worden kán! → Korte teksten