Tagarchief: Kunst vh vragen

Vraag van de week (32)

Met welke vraag krijg je een jongere die ‘protesteert’ aan de gesprekstafel?

Wanneer burgers protesteren en betogen of werknemers staken, laat je – als beleid – hen dan rustig doen? Of stuur je er snel de ordediensten erop af? Wat tracht je daarmee te voorkomen? Op welk moment betrek je hen in een gesprek?
Wanneer een jongere ‘protesteert’ (in een gezin, in een instelling, in een school, in een jeugdbeweging, in een gemeenschap) hoe reageer je er op als ‘beleid’?
Vorig jaar kwamen vele jongeren op straat nadat voor een Zweedse tiener de maat vol was. Ze vond (en vindt) het onverantwoordelijk hoe volwassenen blijven omgaan met het milieu en het klimaat. De huidige aanpak bepaalt onze (en dus ook haar) toekomst. Werd er echt naar hen geluisterd of heeft ‘het beleid’ hen rustig laten doen? In welke beleidswerkgroep, in welk land, hebben ze inmiddels een permanente plaats aan tafel? Geen enkel.
Vandaag zwijgen de meeste jongeren weer. De corona-crisis heeft de dynamiek gewijzigd. Voor hoelang?
Moet je wachten tot de jongeren betogen of staken om na te denken over de relatie met hen en over de toekomst, hun toekomst?
In zeer veel landen staat de corona-crisis bovenaan de agenda. Het klimaat en het milieu staan onderaan de lijst (bv. bij de vorming van een nieuwe regering in België). Hoe kan dat? De corona-crisis is het logisch gevolg van hoe we omgaan met het milieu! Blind verder doen is vragen om een volgende crisis.
Het is niet verboden om voor te denken. Welke vragen kan je vandaag stellen aan jongeren en hoe neem je hen ernstig en betrek je hen in hun toekomst?
En voor de jongeren: Met welke vraag aan het beleid kom je als jongere mee aan de werktafel?

Vraag van de week (31)

Met welke vraag kan je elke dialoog ondermijnen?

Dialogeren is op zich al geen eenvoudige zaak.(1)  Je houdt tegelijkertijd verschillende ballen in de lucht. Je zoekt een evenwicht tussen: je intenties en datgene wat je wilt bereiken; je fysieke, emotionele, intellectuele en materiële behoeften op dat moment; je uitgangspunten en overtuigingen die je gezien en gerespecteerd wilt hebben; je eigen belangen die je niet uit het oog mag verliezen; respect voor de belangen van de ander en zaken waar je rekening mee wilt houden; de keuze om de aandacht te blijven richten op het werkelijke onderwerp van het gesprek (niet aan de oppervlakkige inhoud); de tijd en de energie die je investeert.
Het gebeurt meermaals dat er iemand mee aan tafel zit die in werkelijkheid niet wil dialogeren. Hij vindt dat hij op dat moment meer gebaat is met een ‘spel’: het ‘stellingen-spel’, of het ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet-spel’, of het ‘macht-spel’, of het ‘verstoppertjes-spel’, of het ‘torpedeer-spel’, of wie weet welk ander spel nog.
Wie niet wil dialogeren stelt ook vragen. Het zijn echter vragen om de dialoog te torpederen, te verzieken, af te remmen of te laten verzanden in nietszeggend gekakel. Het is niet altijd van bij het begin duidelijk wat de intentie is van zo’n persoon.
Denk even na hoe jij een dialoog zou kunnen torpederen, met welke vraag jij er een virus in zou kunnen steken. Je hoeft het uiteraard niet echt te doen. Maar wanneer je de optie goed overweegt en goede vragen kunt formuleren, kan je de pogingen van ander sneller herkennen.
Wat doe je wanneer een virus-vraag op tafel komt? Niet in de aanval gaan! Dan speel je het spel mee. Een anti-dialoog-virus hou je niet tegen door er tegen in de aanval te gaan. Daarmee geef je het alleen maar meer zuurstof. Dat leert het corona-virus ons duidelijk vandaag. Wat nodig is: een omgeving creëren waarin het niet kan gedijen. Leer een goede dialoog-constructie-vraag te stellen, een vraag als antwoord, niet als re-actie. Een vraag die een gezond dialoog-klimaat schept.

(1) Lees meer in: Kies je voor een dialoog? Wat doe je dan? → Korte teksten

Vraag van de week (29)

Welke vraag stelt het kunstwerk dat de diepste indruk op jou maakte aan jou?

Op het eerste gezicht lijken vele kunstwerken louter iets te tonen, iets aan te bieden.
Sommige mensen staan er voor en … kijken er naar … 7 seconden, 9 seconden.
Heel veel kunstwerken willen uitdrukkelijk meer bij jou oproepen. Een gevoel voor schoonheid? (bv. de Mona Liza) Een gevoel van devotie? (bv. Het Lam Gods van Van Eyck) Een verontwaardiging of een gevoel van chaos? (bv. Guernica van Picasso).
Voor elk gevoel is er wel een kunstwerk te vinden die het kan oproepen.
Er zijn kunstwerken die met jou persoonlijk een verbinding willen maken, ze vragen om herkenning. Vaak zijn het werken die rechtstreeks verband houden met een belangrijk biografisch gegeven (het lijden) van de kunstenaar (bv. Louise Bourgeois).
Er zijn kunstwerken die niets ‘zeggen’, maar je veeleer een vraag stellen. Alle kunstwerken hebben m.i. de potentie om een vraag in jou op te roepen maar sommige zijn sterker vraag-gericht.
Welk kunstwerk heeft ooit een diepe indruk op jou gemaakt? Waar ‘voel’ je het vandaag opnieuw? Welke vraag stelde dat kunstwerk aan jou?

Je kunt in dialoog gaan met een kunstwerk.  Dan stel je je voor dat  het werk jou een vraag stelt. Zo bijvoorbeeld:
Welk beeld komt er in je op wanneer je aandachtig naar mij kijkt?
Welke muziek hoor je wanneer je aandachtig naar mij kijkt?
Als je een gesprek met mij zou hebben waar zou dat dan over gaan?
Waar raakt het verhaal dat ik jou vertel het verhaal dat jij over jezelf vertelt?
Wat maakt het waardevol of zinvol dat ik besta?
Indien je iets zou mogen toevoegen aan mij wat zou je mij dan aanbieden?
Tot welke actie stimuleer ik je?

Geniet deze zomermaanden van kunst!

Vraag van de week (28)

Welke vraag heeft je ooit zo uitgedaagd dat je voor de zaak door het heetste vuur ging?

Een innerlijke stimulans motiveert sterker dan een externe stimulans, wordt vaak gezegd. Je houdt het dan langer vol of je zet je meer in. Uiteindelijk heb je meer voldoening wanneer de stimulans van binnenuit werkt. “Het is beter teruggefloten te worden dan te moeten vooruit geschopt worden.” zou een uitspraak zijn van de legendarische voetballer Johan Cruyff. Een ander beeld dat wordt gebruikt: een ei openbreken van buiten doodt het leven, het openbreken van binnenuit betekent de start van het leven. Innovatie werkt het sterkst wanneer het van binnenuit start.
Maar is dat wel zo? Of is het toch veeleer een binnen-buiten samenspel?
Een sterke externe stimulans is een vraag die je wordt gesteld en die jouw innerlijke drijfveer rechtstreeks hard prikkelt. Het is een vraag waar je met kracht “Ja!” op antwoordt én onmiddellijk overgaat tot de actie.
Herinner je je nog dat je ooit zo’n vraag hebt gekregen? Wat was de relatie tussen de vraag en dat wat er op dat moment in jou leefde? Wat maakte het tot ‘de juiste vraag op het juiste moment’? In welke mate leefde de vraag die je kreeg reeds in jou (en was het dus in feite jouw vraag)?
De kracht van zo’n vraag kan je inzetten om een collega, een medewerker of een klant op de juiste manier te stimuleren. Wanneer je teruggaat naar je eigen ervaring kan je aanvoelen welke de kenmerken kunnen zijn van zo’n vraag.

Tijdens een leertraject De kunst van het vragen leer ik je aan om ‘de vraag die bij de ander wil geboren worden’ waar te nemen.

Vraag van de week (27)

Welke vraag reist (onbewust) mee op vakantie?

Vakantie betekent voor de meeste mensen aandacht voor andere zaken dan in de loop van het werkjaar of schooljaar. Om het even of je verhuist naar je tuin of verblijft ‘om de hoek’ of een lange reis onderneemt, je bent even ‘weg’.
Het kan inspirerend zijn om te luisteren naar de vraag – ergens in jou – die de kans ziet om zich in jouw reiskoffer te verstoppen. Ze tracht haar invloed te vergroten, onbewust voor jou weliswaar.
Zijn het zorgen die meereizen, zorgen voor na de vakantie? Of opdrachten die nog snel moeten worden afgewerkt? Of is het een hobbel in de relatie die je hoopt te kunnen verkleinen op reis? Of iets dat je hoopt voorgoed te kunnen vergeten? Of reist nieuwsgierigheid mee, om te ontdekken wat je ooit wou weten of ontmoeten? Of is het de wens om niet te worden lastig gevallen met wat je de laatste maanden bezig hield? Is ‘vakantie’ weggaan van iets of naar iets toegaan? Vaak worden stapels boeken meegenomen. Ben je op zoek naar een ander verhaal, een andere kijk op het leven? Wat drijft jou écht om op vakantie te gaan?
Er reist altijd een vraag mee wanneer je op vakantie gaat. Luister eens goed.
Wanneer het een lastige vraag is dreigt die je vakantie te verpesten. Dus kan je er beter bewust van zijn én die vraag uitdrukkelijk parkeren tot later. Dan valt ze je minder lastig. Wanneer het een aangename vraag is dreig je een kans te missen indien je er niet naar luistert. Dus, neem die vraag bewust mee en kijk welke kansen je geboden worden ‘onderweg’.
Ik wens je een fijne vakantie.
Zelf blijf ik in België: ik ga een week tekenen/schilderen/boetseren; een week beeldhouwen; een week wandelen. Mijn thema voor deze vakantie: mededogen. Je leest er later meer over.