Tagarchief: Oplossend vermogen

Vraag van de week (48)

Welke pijnlijke vraag die je kreeg bleek achteraf te zorgen voor een constructieve kentering?

Niet alle vragen zijn op het eerste gezicht nuttig om te ontvangen. Dat geldt zeker voor vragen die erg pijnlijk aanvoelen wanneer je ze ontvangt. Je staat op zo’n moment niet te popelen om te mogen antwoorden.
Toch gebeurde het bij mij enkele malen dat ik achteraf vaststelde dat het wel belangrijk was dat iemand mij net die vraag stelde. Zelfs al stelde zij de vraag op een agressieve, niet-verbindende manier en op een voor mij ongelukkig moment bovendien.
Naast pijnlijke vragen kreeg ik lastige vragen die achteraf nuttig bleken.
Wat is jouw ervaring?
De kunst van het vragen bestaat er niet in om altijd ‘lieve’ vragen te stellen.
De kunst is evenmin om diegene aan wie jij je vraag aanbiedt tevreden te stellen.
Het hoort wél steeds bij de kunst om je eerst bewust te zijn van je intentie met het stellen van déze vraag.
Vervolgens is de opdracht om aandachtig aanwezig te zijn, de vraag in het midden te leggen* en alle tijd te laten aan de ander om de vraag op te nemen of niet en te beantwoorden of niet.
Wat telt is: wérkt de vraag en hoe wérkt ze? Aandachtig de ander waarnemen terwijl je de vraag stelt is de opdracht. Daarna zal je zoveel als mogelijk nagaan welk effect je vraag heeft, nu en op lange termijn (in de mate dat dit relevant is).
Het is niet omdat iemand aangeeft dat jouw vraag erg pijnlijk aanvoelt voor hem dat het geen ‘juiste’ vraag kan zijn, op dat moment.
Het stellen van confronterende vragen hoort bij de kunst van het vragen.

*Lees meer in: Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’? → Korte teksten

Leven vanuit eigen kracht

Voor mijn deur staat een rij hoge lindebomen. Vanuit mijn raam op de tweede verdieping beschouw ik reeds enkele jaren het leven van de kraaien in de bomen.
Gaandeweg komen nu alle bomen kaal te staan. Een kraai komt aangevlogen en landt op een van de hoogste punten van een boom. Hij zet zich op een dunne tak die uiteraard doorbuigt onder zijn gewicht.
Dat deert hem niet. Hij toont zich niet zenuwachtig of ongemakkelijk. Integendeel, hij veert rustig mee met het takje. Hij weet immers dat wat er ook gebeurt, hij niet zal vallen want hij kan vliegen. Hij leeft en handelt vanuit zijn eigen kracht. Zo ken ik hem.

Enkele reflecties:
• reken niet op de stevigheid van het pad waar je je voeten zet maar op je vaardigheid om steeds flexibel een andere stap te zetten,
• reken niet op de stevigheid van de relatie met andere mensen maar op je vaardigheid om tegenslagen op te vangen en steeds flexibel een nieuwe stap te zetten,
• vertrek op ieder moment, in alles, vanuit je eigen kracht.

Vol vertrouwen landt hij

op een dunne tak die buigt.

Een kraai vol vliegkracht.

* De foto is wel een van mijn kraaien maar net niet de kraai die op een uiterst dunne takje zat, daarvoor was ik te laat.

Vraag van de week (44)

Welke pakkende vraag kreeg je ooit als ‘ingeving’ tijdens of na een erg ontspannen moment?

Heb jij net als velen de ervaring dat je boeiende ‘ingevingen’ krijgt tijdens het douchen? “Aha!” Of na een meditatie? Het zijn momenten waarop je erg ontspannen bent. Ontspanning helpt om je geest tot rust te brengen en een open innerlijke ruimte te creëren.
Kan je je nog een vraag herinneren die op zulk moment ‘zomaar’ in je opkwam?
Een belangrijk aspect van de kunst van het vragen stellen, is het creëren van een omgeving, een sfeer, een momentum van innerlijke rust. Het gaat om innerlijke stilte. Dit valt niet noodzakelijk samen met momenten waarop je geen geluiden meer waarneemt; je kunt dit ook beleven wanneer het niet volledig stil is in de omgeving. Essentieel is dat je het stil maakt in jezelf, dat je het innerlijk praten en de gedachten even voorbij laat gaan zonder er op te letten.
Wanneer je aan iemand een ‘ernstige’ vraag wilt stellen, is het goed om je eerst even terug te houden en bij jezelf innerlijke stilte te beleven. Dan kan de vraag uit je hart komen en niet slechts. uit je hoofd.

Vraag van de week (43)

Welke vraag die je ooit heb gekregen heb je inmiddels al tientallen keren zelf gesteld aan anderen?

Indien een vraag echt voor jou wérkt, voel je je vaak geïnspireerd. Je merkt niet alleen een goed resultaat (oplossingsgericht) maar je voelt tevens dat er meer zit in die vraag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je diezelfde vraag zelf gaat hanteren. Bijvoorbeeld wanneer je iemand ontmoet die vertelt over een stevige uitdaging of een ‘onmogelijk’ obstakel op de levensweg.
Het is nuttig om eerst even stil te staan bij je eigen ervaring.
Wat maakt dat die vraag voor jou wérkte? Waarin zat het? In de inhoud, de woorden of in de wijze waarop ze werd gesteld of in het moment (de context) of in de verbinding die jij maakte met een andere situatie? Wat zat er meer in die vraag dan louter de weg wijzen naar een alternatieve oplossing? Wat is er vandaag overgebleven van die vraag?
Knap indien je in de stilte die volgt op de vraag die jij stelt en de fonkel in de ogen van de ander ziet dat ze de ander diep raakt. Toch even … neem goed waar. Het zou best kunnen dat je enkel dat ziet wat je wilt zien. Dat jouw enthousiasme voor jouw ‘resultaat’ je drijft en niet dat wat de ander op dit ogenblik nodig heeft. ‘De kunst van het vragen’ bestaat voor het grootste deel uit waarnemen en terughouden en voor het kleinste deel uit het stellen van de vraag.

Een ervaringsgerichte Inspiratiedag

Carl Milles – Pegasus (Middelheim Museum Antwerpen)

Een inspiratiedag 
rond de Kunst van het vragen of rond Woordenwolken

Geïnspireerd worden, uitgedaagd worden, uit je denkkader gelokt worden en ideeën verzamelen om het anders aan te pakken … en dat op een actieve, creatieve wijze rond een concrete case.

Kies uit twee thema’s

• Hoe stel je de ‘juiste’ vraag?

Om de ‘juiste’ vraag te kunnen stellen heb je een overzicht nodig van alle mogelijkheden op dat moment. Dat biedt je het Vragenkompas. Ervaar wat 360° kijken en bevragen je oplevert. 
(lees: De kunst van het vragen en het Vragenkompashttps://francisgastmans.com/korte-teksten/)
• Hoe communiceer je rijker en scherper?

Ontdek wat iedereen beleeft bij de woorden die vorm geven aan de ‘visie’, de ‘doelstellingen’ en de ‘aanpak’ van jullie groep. Maak de communicatie rijker en scheper. We maken een Woordenwolk rond een begrip dat voor jullie erg relevant is. 
(lees: Wat is een woordenwolk?https://francisgastmans.com/korte-teksten/)
Voor wie?
Ik richt me met dit aanbod tot professionals die anderen leiden, begeleiden, ondersteunen, helpen of  iets aanleren.
Praktisch
Jij organiseert de Inspiratiedag, binnen jouw bedrijf of organisatie, in jouw team, in jouw vereniging, in jouw club.
Je betaalt een bescheiden vergoeding waarvan ik 50% schenk aan een goed doel.
Vraag hier alle verdere voorwaarden: francisgastmans@icloud.com