Tagarchief: Vraag vd week

Vraag van de week (40)

Met welke vraag brengt jij jezelf of iemand die jij begeleidt liefdevol terug in het hier en nu?

We vertoeven allemaal wel vaker in het verleden of in de toekomst met onze gedachten en gevoelens. Het is vruchtbaar indien we in het hier en nu naar het verleden kijken om daar lessen uit te halen of om geblokkeerde emotionele energie los te maken en terug te nemen. Het is vruchtbaar indien we in het hier en nu naar de toekomst kijken om een richting of een doel te bepalen. Meestal echter verdwalen we in het verleden of de toekomst en zijn we weg uit de concrete actuele situatie. Dan fantaseren we of piekeren we, we bouwen luchtkastelen of doemscenario’s.
Een goede vraag kan jou (of iemand die jij begeleidt) terug stevig met de voeten in de actuele situatie zetten. 
Het is best een liefdevolle vraag, een vraag die niet een verwijt of een oordeel verbergt over het afdwalen.
Met welke vraag (aan jezelf) help jij jezelf om je aandacht terug in het hier en nu te hebben?

Vraag van de week (39)

Met welke vraag ontmijn je een erg spannende situatie of een conflict?

Ze discussieerden nu reeds meer dan een uur. Ze stonden scherp tegenover elkaar en ieder moment kon er een bom ontploffen. Hij probeerde het met een vraag. Hij bedoelde het goed maar zijn vraag miste iets cruciaals. Het effect was dat de spanning tussen hen nog toenam en zij flink kwaad werd. Het lag niet aan zijn intentie, hij wou zo graag dat er rustiger werd gepraat en dat er rationeel naar de feiten werd gekeken. Zij misten echter beiden ‘de kijk van de andere zijde’.

Er zijn vragen die hoe dan ook niet werken in spannende situaties. Zoals “Wil je eerst even rustig luisteren?” (wat geen vraag is maar een verdoken instructie en daarenboven een vraag die jezelf vooropstelt als referentiepunt).
De meeste vragen die worden gesteld gaan uit van de eigen visie. Je vertrekt dan van je eigen gelijk. Je vertrekt tevens te vaak vanuit een gedachte, vanuit het denken en niet vanuit je voelen.
Sommige methoden adviseren je om te starten met het benoemen van de feiten en vervolgens aan te geven wat je daar bij voelt. Die stap is m.i. te snel. Vaak zijn jullie het net niet eens met wat de ‘feiten’ zijn en of dat wel ‘feiten’ zijn.
Bij spanningen gaat het immers om de relatie niet om de feiten! Het gaat om de positie waar ieder nu staat in het relatieveld en daarin verder beweegt.(1)
Vertrekken van de visie van de ander levert betere resultaten op:
Hoe bekijkt de ander de situatie? Hoe ziet zij onze relatie? Hoe vermijd ik te worden waargenomen als staand op een machtspositie?
Hoe voelt het om mij kwetsbaar op te stellen (en toch in mijn kracht te blijven)? Welke vraag zou daar bij passen?
Met welke vraag zou ze zich gezien voelen? Welke vraag zou haar doen kijken naar wat er ‘in het midden’ ligt? (2)

(1) Lees meer in Hoe beweeg je binnen het relatieveld? → Kort teksten
(2) Lees meer in Hoe hou je een gesprek ‘in het midden’? → Kort teksten

Vraag van de week (38)

Welke vraag zet je aan om verder te gaan dan ‘je best doen’ voor de actuele opdracht?

Uiteraard is het goed om ‘je best’ te doen. Maar geef toe, het klinkt zelden enthousiasmerend. Zelden krijgen de anderen het gevoel dat je ‘flink’ je best zal doen. “I will do whatever it takes”, “Ik zal alles doen wat nodig is om te slagen”, klinkt er niet doorheen.
Het is een kwestie van gradatie of intensiteit, van meer en verder engagement, betrokkenheid, verbintenis.
Met welke vraag voel jij je uitgedaagd om verder te gaan, voorbij het vanzelfsprekende doel?
Met welke vraag heb je ooit iemand zover gekregen dat zij haar streefdoel toch een beetje vooruit schoof?
Wie gaat voor het ‘kleine doel’ zal dat bereiken. Wie gaat voor het ‘grote doel’ zal dat ook bereiken. Het verschil zit in de intentie, het verzamelen van energie, steun, middelen en de wil om door te zetten, voorbij ‘je best doen’.

Vraag van de week (37)

Welke vraag heeft ooit een situatie die muurvast zat kunnen losmaken?
Wat was er aan die vraag dat daar voor zorgde?

Een vraag die dezelfde inhoud heeft, identiek dezelfde woorden, heeft een totaal ander effect wanneer ze op een andere manier wordt gesteld.
Iedere vraag heeft immers naast een inhoud ook een vorm, een tempo en een ritme. Ze wordt op een bepaalde toon gesteld, met het accent op bepaalde woorden. Daarnaast heeft iedere vraag een context: een tijdstip, een plaats, een verhouding tussen de betrokkenen en een relatie tot de voorafgaande gebeurtenissen.
Iedere vraag zegt altijd iets over de relatie tussen de vraagsteller en de vraagontvanger (of diegene voor wie de vraag werd bedoeld).
Iedere vraag klinkt anders, zelfs al heeft ze woordelijk dezelfde inhoud. Bijvoorbeeld “Hoe gaat het met jou?” of “Ben je het met mij eens?” kan je op acht verschillende manieren stellen.
(Lees: Hoe beweeg je binnen het relatieveld? → KORTE TEKSTEN)

In enkele gevallen heeft een vraag een ‘magisch’ effect. Iedere professionele therapeut of coach was er ooit getuige van: een eenvoudige vraag zorgt plots voor een opening in een situatie die ‘moeilijk oplosbaar’ leek.
Kan jij je zo’n situatie herinneren? Wat gaf de vraag haar ‘kracht’? Hoe zou je die ‘kracht’ kunnen oproepen bij een volgende gelegenheid?

Vraag van de week (36)

Welke vraag zou je stimuleren om te durven improviseren (en bekende paden links te laten liggen)?

Oplossingsgericht werken, zoeken naar creatieve oplossingen, dat is best een nuttige weg. Toch hou je het nog vaak bij bekende wegen. Zelfs wanneer je (al of niet met de hulp van een coach) out-of-the-box denkt, blijkt het gebied ‘daarbuiten’ toch bekend terrein te zijn.
Wat helpt om werkelijk buiten je box te denken is contact maken met een ander type ‘begeleider’: een beeldend kunstenaar.
Ga even weg van je coach, je trainer, of je sociaal begeleider. Deze ‘helpers’ zijn immers deel van het gebied rond je ‘box’ en bewonen (zo goed als meestal) dezelfde soort ‘box’ als jij! (Daarom heb je haar of hem gekozen.)
Een beeldend kunstenaar stelt je vragen die een coach of een trainer niet kan stellen. Zij of hij is er immers niet om je te ‘helpen’ maar om met jou een vraag of thema te onderzoeken, te exploreren of uit te drukken.