Tagarchief: Woordenwolk

Ontmoetingen met je ‘zelf’ – Wat kunstenaars je aanbieden

De ‘Korte tekst’ die ik vandaag op de site heb gezet draait rond het begrip ‘zelf’.
Het is een eerste vervolg op de tekst: Hoe beleef jij je ‘ik-wand’?Korte teksten
In plaats van mijn visie te geven op het begrip ‘zelf’, laat ik na een korte inleiding elf beeldende kunstenaars ‘aan het woord’, negen vrouwen en twee mannen. Ieder van hen beeldt op haar manier iets uit dat voor mij draait rond dat begrip ‘zelf’.
Ik heb uitdrukkelijk gekozen voor beeldende kunstenaars en niet voor bv. filosofen of psychologen. Die hebben al eeuwen het grote woord gevoerd. Hun woorden werden al zeer vaak herhaald. Dat is genoeg.
De tekst van 46 bladzijden is een ‘werkboekje’ geworden. Je wordt uitgenodigd om kennis te maken met een kunstenaar en haar werk via een aantal linken (naar Wikipedia of een filmpje op Youtube of een interview). Even zomaar door de tekst bladeren wordt moeilijk. Als verkenning kan je de vragen lezen op de pagina ‘Reflecties’ na iedere presentatie van de kunstenaar en haar werk.
Dit boekje heeft me aan het werk gezet. Het was boeiend en verleidt me om op dit pad verder te gaan en andere kunstenaars te ontmoeten, in andere disciplines.

Ontmoetingen met je ‘zelf’ – Wat kunstenaars je aanbiedenKorte teksten

Hoe word je rijker in déze situatie? … Leerrijker

Met ‘déze situatie’ bedoel ik concreet de actuele periode rond het coronavirus en alle drastische maatregelen om het te doen uitdoven. Het begrip ‘déze situatie’ kan echter slaan op iedere context en gebeurtenis die erg ingrijpend is en die bij jou een gevoel opwekt van voor een tijdje gevangen te zitten in ongemakkelijke externe beperkingen.
Wat ik met ‘leerrijk’ bedoel lees je in de tekst die ik op de pagina Kort teksten heb gezet.

Leerrijker worden, het kán! Gebruik het Leerkompas

Iedere situatie, hoe vreemd of bedreigend ook, biedt tegelijkertijd een aantal ‘uitwegen met een beperkt risico’, ‘vensters voor verwondering’, ‘deuren om te ontsnappen’, ‘tunnels met een zwak licht aan het einde’, ‘sleutels voor sloten die te vinden en te openen zijn’. Om een van die andere kanten van een bedreigende situatie te kunnen ontwaren, heb je de houding nodig van een leerrijk mens. 
Het is een van de bijzondere kenmerken van ‘dramatische’ situaties of gebeurtenissen dat ze iedereen de kans bieden om je leer-rijkdom te vergroten.
Een leerrijk mens heeft een leerrijk zelfbeeld, d.w.z. een beeld dat zegt dat zij op dit ogenblik O.K. is, dat ze bezig is veel te leren en nog veel kan leren. Ze beleeft het leven als een eindeloze en boeiende leertocht waarbij er nooit definitieve antwoorden worden bereikt.
Een leerrijk persoon ervaart dat ‘leren’ op ieder moment gebeurt, om het even op welke plek zij staat, met wie zij samen is en om het even in welke relatie zij op dit ogenblik tot de ander staat. Zij heeft een beweeglijke geest die stroomt als water in een landschap.
Een leerrijk persoon heeft niet minder grenzen dan de leerarme persoon. Wel is het zo dat zij die grenzen positief weet te beïnvloeden. Zij heeft een realistisch beeld van welke grenzen zij kan verleggen en welke niet.
Zij loopt niet tegen de grenzen aan, zij ontmoet haar grenzen!

Zij strijdt niet tegen obstakels maar weet dat ze vaak om het muurtje heen kan. Moeilijk misschien, maar ze kan er omheen. En zelfs indien ook dát niet zou lukken dan nog zoekt zij een alternatieve weg.
Een leerrijk mens is zoals iedereen een wezen met beperkingen. In de beperkingen schuilen echter de ‘duizend mogelijkheden’. The sky is not the limit. Your love – for yourself and for others – will show the limit. Je liefde om te leren en tot aan je grenzen te gaan, duwt iedere beperking een beetje voor je uit. Jij bepaalt mee je grenzen.
Een leerrijk mens leeft ‘grenzeloos’. Ze ontdekt de ‘grenzeloze leegte’ die haar uitnodigt om door haar gevuld te worden.

Hoe doe je dat, ‘jezelf terug uitvinden’?

Ik gebruik de uitdrukking ‘jezelf terug uitvinden’ reeds enkele jaren. (Ik weet niet wie het eerst de uitdrukking gebruikte en waar ik ze heb opgepikt.) De laatste zeven jaren gebruik ik het wanneer ik vertel over de veranderingen bij ‘mezelf’. Ik heb me daarbij vaak de vraag gesteld: Over welk ‘zelf’ praat ik?
(Hier mijn Woordenwolk rond ‘zelf’ bij mijn installtie waarvan de foto bovenaan de tekst. Meer op de pagina “Artistiek meertalig”)

Sommige personen maken een onderscheid tussen een ‘zelf’ en een (uniek, hoger, authentieker) ‘Zelf’. In navolging van het denken in het begin van twintigste eeuw (o.a. Freud) hebben veel mensen een schema in gedachte van niveau’s van ‘zelf’, gaande van een onderlaag niveau, een sociaal niveau en een hoger niveau. Alle niveaus kregen namen maar er is geen eensgezindheid over de inhoud van de begrippen: onderbewuste, ego, persona, ik, identiteit, zelf, ziel, Zelf, Hoger Ik.

Wat is aanleiding om jezelf terug uit te vinden? Bestaat er één ‘zelf’ of meerdere? ‘Bestaat’ je zelf of creëer je het? Waar wijs je naar wanneer je praat over je ‘zelf’? Zitten je talenten in je ‘zelf’? Is het begrip ‘ziel’ hetzelfde als het ‘zelf’? Waar situeert zich het onderscheid tussen ‘zelf’, ‘Zelf’, ‘Ik’ en ‘ego’? Wat levert het onderscheid op in de relatie? Wat verandert er allemaal wanneer je jezelf terug hebt uitgevonden? Wat bedoelen (bepaalde) boeddhisten met ‘niet-zelf’ of ‘geen zelf’?
Ik ben erg geïnteresseerd in jouw antwoord op deze vragen en wat voor jou de uitdrukking ‘jezelf terug uitvinden’ betekent, theoretisch én praktisch. Heb je dit al bewust meegemaakt? Wat gebeurt er in jou tijdens het proces van het heruitvinden?
Stuur me je gedachten, ervaringen en bedenkingen: francisgastmans@icloud.com
Gegarandeerd: je tekst of delen ervan worden nooit zonder jouw toestemming geciteerd.

In de loop van de volgende maanden zal ik nog meer vragen stellen en geen antwoorden geven. Ik wil zoals steeds Padvinder-teksten op de site zetten die je steunen om zelf de zaak te onderzoeken. Volgende week de eerste tekst: “Hoe beleef jij je ik-wand?”.
Verder hou ik je op de hoogte van een beeldhouwwerk rond het thema en van mijn eindwerk (juni 2020) voor de cursus ‘Kunst- en cultuurfilosofie’ aan de Academie in Berchem dat ik ook rond dit thema uitwerk. (De opdracht van het eindwerk: stel je eigen privémuseum samen = verzamel kunstwerken die je inspireren, zet de werken in een virtuele ruimte, schrijf een intro en vertel wat deze werken verbindt.)
Op de hoogte blijven van dit proces doe je door deze site te volgen. Geef je adres op in de rechterkolom. Ik hou je adres niet bij in een bestand en je ontvangt nooit mail van mij.

Een ervaringsgerichte Inspiratiedag

Carl Milles – Pegasus (Middelheim Museum Antwerpen)

Een inspiratiedag 
rond de Kunst van het vragen of rond Woordenwolken

Geïnspireerd worden, uitgedaagd worden, uit je denkkader gelokt worden en ideeën verzamelen om het anders aan te pakken … en dat op een actieve, creatieve wijze rond een concrete case.

Kies uit twee thema’s

• Hoe stel je de ‘juiste’ vraag?

Om de ‘juiste’ vraag te kunnen stellen heb je een overzicht nodig van alle mogelijkheden op dat moment. Dat biedt je het Vragenkompas. Ervaar wat 360° kijken en bevragen je oplevert. 
(lees: De kunst van het vragen en het Vragenkompashttps://francisgastmans.com/korte-teksten/)
• Hoe communiceer je rijker en scherper?

Ontdek wat iedereen beleeft bij de woorden die vorm geven aan de ‘visie’, de ‘doelstellingen’ en de ‘aanpak’ van jullie groep. Maak de communicatie rijker en scheper. We maken een Woordenwolk rond een begrip dat voor jullie erg relevant is. 
(lees: Wat is een woordenwolk? → Korte teksten)
Voor wie?
Ik richt me met dit aanbod tot professionals die anderen leiden, begeleiden, ondersteunen, helpen of  iets aanleren.
Praktisch
Jij organiseert de Inspiratiedag, binnen jouw bedrijf of organisatie, in jouw team, in jouw vereniging, in jouw club.
Je betaalt een bescheiden vergoeding waarvan ik 50% schenk aan een goed doel.
Vraag hier alle verdere voorwaarden: francisgastmans@icloud.com

Je weet het niet, dus vraag je het niet

Een werk van Geertje Kapteijns – Portrait III 2017
“Het portret maakt deel uit van een doorgaande serie waarbij ik de identiteit van de geportretteerde slechts deels definieer. Herkenning ligt bij de toeschouwer.

Je weet niet dat je niet weet en dus weet je niet dat dit↓ mogelijk is en wérkt en vraag je het niet

De kunstenaar in mij wil geen ‘mooie plaatjes’ maken. Kunstenaars gebruiken beeldende taal om iets uit te drukken wat niet ‘volledig’ is wanneer je het enkel met woorden weergeeft of iets aan te bieden wat helemaal niet met woorden kàn worden uitgedrukt.
De filosoof in mij is er niet om een ‘mening’ te formuleren. Filosofen onderzoeken de manier van denken, de gedachten-patronen in een verhaal of een betoog. Woordentaal ‘juist’ gebruiken wordt een kunst.
Soms koppelen kunstenaars en filosofen hun onderzoek aan het praktische. Dan ontstaat er een kunst-creatief moment, een werkelijk out-of-the-box gebeuren.
Enkele voorbeelden van wat mogelijk is binnen bedrijven en organisaties.

  • Een dialoog zonder dat je elkaar kunt zien … in het donker of met een blinddoek of met de rug naar elkaar
  • Samen een kunstwerk maken … rond jullie visie of doelstellingen of een project
  • Een tentoonstelling opzetten over jullie bedrijf … i.p.v. een zoveelste stand of presentatie
  • Een World Café in een écht café … met mensen die je niet verwacht (klanten?) om te dialogeren rond een vraag die voor jullie belangrijk is
  • Een Open Space Conferentie in stilte … schrijven en met beeldentaal ‘spreken’ en zo dichter bij de kern van de zaak komen
  • Het MT ontwikkelt enkele ‘gezelschapsspelen’ … om enthousiasme te wekken voor de nieuwe aanpak of een nieuw project
  • Beeldende taal in combinatie met de Woordenwolk … en zo creatief het steriele jargon vervangen door heldere communicatie

Bij een volgende gelegenheid, geef duidelijk aan waar je wilt landen en laat aan ons creatief overleggen om daar de gepaste beeldende taal en de ervaren kunstenaars bij te brengen.
Contacteer me om jouw thema te helpen formuleren, om de voorwaarden te kennen en afspraken te maken: francisgastmans@icloud.com