Pad-vindende begeleiders stellen de ‘juiste’ vraag

Deze site is een bron voor professionals
Ik richt me tot professionals in een ‘helpende’ setting die de vragende houding als erg belangrijk beleven. Je helpt de
betrokkene vooruit door vragen te stellen en niet door snel een advies te geven of een instructie. Je hebt een systemische kijk op de zaken, of wimt die ontwikkelen, en je gaat voor diepgang in hun aanpak. Je intentie is om de ‘eigen kracht’ van de ander aan te spreken en te versterken via het aanreiken van de ‘juiste’ vragen.

De grote thema’s zijn:
. Pad-vindend Leiderschap en het duurzaam aanpakken van ‘problemen’
. de
Kunst van het vragen stellen en het Vragenkompas
.
Talen en taagebruik en heldere communicatie
. de Drie grondpatronen om je leven te be-leven = lijnig, systemisch, lemniscatisch

Je wilt ‘dieper’ leren?
Je wilt je eigen geïntegreerd begeleiders-systeem verder ontwikkelen op basis van je persoonlijk leer-systeem? Niet alweer nog meer nieuwe technieken bij in je gereedschapskoffer stoppen? Gelijk heb je. Ik (een zeventiger) begeleid je individueel. Contacteer me

Francis Gastmans
francisgastmans@icloud.com
+32 497 54 98 70
Koninklijkelaan 93, 2600 Antwerpen BE