Van harte welkom

Voel je dat je op een belangrijk keerpunt staat?
“Voor mij ligt niet zomaar een volgende stap. Ik dien mezelf opnieuw uit te vinden!”
Dan is het tijd om de vraag te stellen die er écht toe doet in je leven.
Kijk voorbij de narigheden die je meemaakt, werk vanuit een breed overzicht en een diep inzicht en til je eigen leiderschap een niveau hoger. Vind en formuleer een heldere visie op zeer lange termijn waarbinnen je actuele ervaringen een zinvolle plaats hebben.

Francis Gastmans
Als Padvinder-begeleider loop ik een eindje met je mee. Ik help je de ‘juiste’ vragen te stellen, scherp waar te nemen, helder te denken en stevig te beslissen.

Volgende thema’s steunen je bij het vinden van een gezond evenwicht tussen je eigenbelang en het belang van de gemeenschap waarbinnen je leeft en werkt:
.  een doel zien als een proces (niet als een punt), als een nooit eindigend proces
.  vanuit drie perspectieven naar je leven kijken en flexibel denken ontwikkelen
.  de Weg van het Midden bewandelen, zonder extremen en zonder vast middelpunt
de kracht inzetten van actief niet-doen (wu-wei) en de kracht van vergeten
meertalig communiceren (= verbaal, non-verbaal en met beeldende talen)

Ik ontwikkelde een helder beeld van de drie manieren om naar het leven te kijken,
de drie mindsets = het lijnige, het systemische en het lemniscatische patroon.
Het flexibel omgaan met deze drie mindsets vertaalde ik naar de dagelijkse praktijk.
Ik pas dit toe bij het begeleiden van individuen en groepen
.

Tot april 2019 heb ik gewerkt onder de naam Lemniscaat Academie.
De website blijft nog even online: https://lemniscaatacademie.com/