De juiste vraag stellen

Een bron voor professionals
Deze site is een bron van gratis materiaal voor professionals die in een ‘helpende’ setting werken: leidinggevenden, coachen, mediators, therapeuten, trainers, maatschappelijk werkers, enz.

Ik denk vooral aan professionals die de vragende houding als fundamenteel beleven in hun werk. Je intentie is om de ‘eigen kracht’ van de ander aan te spreken en te versterken via het aanreiken van de ‘juiste’ vragen. Je hebt een systemische kijk op de zaken, of wilt die ontwikkelen. Je hanteert zorgvuldig en zelfs nauwkeurig taalgebruik en zet af en toe uitdrukkelijk non-verbale en beeldende talen in. Je hebt aandacht voor alle verborgen aannames, bij de ander en bij jezelf.

Een ruim aanbod aan teksten en boeken. Volledig gratis.
De grote thema’s zijn:
. Pad-vindend Leiderschap en het duurzaam aanpakken van ‘problemen’
.
de Kunst van het vragen stellen en het Vragenkompas
.
Talen en taagebruik
en heldere communicatie
. de Drie grondpatronen om je leven te be-leven = lijnig, systemisch, lemniscatisch
• Verbindende communicatie en dialoog

Francis Gastmans
Een-op-een begeleiding van professionals
De zaken bekijken vanuit een zen-nig en een taoïstisch perspectief is meer dan verhelderend.

francisgastmans@icloud.com
+32 497 54 98 70
Koninklijkelaan 93, 2600 Antwerpen BE