Boeken

Je ontvangt het volledige boek gratis in pdf-formaat met een simpele klik. Daarbij hoef jij je e-mail adres niet te geven. Ik hou jouw contactgegevens niet bij in een databank. Uiteraard mag je het boek zonder meer doorgeven aan anderen. Afdrukken? Gebruik A5-papier en print recto/verso of stuur de pdf naar een printshop om af te drukken.

Pad-vindend leiderschap – Samen de juiste weg vinden

Herwerkte versie (3.1) oktober 2021
Dit boek (184 blz – A5-formaat) gaat over de manier waarop je de weg naar een oplossing kunt vinden, kiezen en afleggen. Je leest alles over zoekers en vinders, gidsen en Pathfinders, volgers en partners.
De focus ligt op de wijze waarop jij omgaat met de opdracht een weg naar een oplossing te vinden, te kiezen en af te leggen. Dit boek vertelt niet hoe je zéker een oplossing, een antwoord of een uitweg vindt. Alle aandacht gaat naar jou, hoe je als leider de verantwoordelijkheid neemt voor een antwoord en voor datgene wat jij doet (of niet doet) om een aanpak te kiezen. Hoe verhoud jij je tot de groep, tot je medewerker, tot je klant? Hoe help jij hem/haar de weg vinden naar de eigen antwoorden? Hoe help je hem/haar op eigen kracht de weg af te leggen?
De figuur van de Pathfinder komt uit de wereld van de nomaden. Hij leidt bij het vinden van nieuwe wegen en vruchtbare gronden.
Klik hier om het boek te downloaden


De Blauwe Rivier oversteken – Hoe ontwikkel ik een ‘probleem’ tot een duurzame ‘oplossing’?

Dit boek (230 blz – A5-formaat) gaat over het aanpakken van concrete, praktische problemen en vragen, niet van theoretische vragen en abstracte of filosofische vraagstukken. Het werd geschreven in de vorm van een gesprek tussen mij en twee jonge leidinggevenden. Zij geven stem aan de opmerkingen en de vragen die ik in de loop van vele jaren tijdens het trainen en het coachen heb ontvangen. Dit boek focust op de houding en de vaardigheden om krachtgericht en antwoordgericht te werken: van het louter vaststellen dat iets niet werkt en het in rondjes blijven draaien naar het formuleren van de werkvraag die er echt toe doet, die je doet oversteken en de verkenning van je vraag zodat je alle mogelijke oplos-wegen ziet. Het gaat zowel om individuele vragen als om vragen van een team.
Klik hier om het boek te downloaden


Daar vraag je me wat

Het boek bevat 365 eenvoudige, korte gedachten genoteerd in mijn leerboekjes (A5-formaat). Oorspronkelijk dacht ik een aantal grappige zinnetjes te noteren, een beetje speels, in de geest van de ‘Loesjes’. Gaandeweg verschenen er ook ernstige en misschien zelfs droef klinkende verhaaltjes in mijn leerboekjes.
Dit is een boek zonder enige pretentie.
Lees het met een luchtige ernst, af en toe.
Klik hier om het boek te downloaden