Korte teksten

Dit zijn onderzoek-teksten, d.w.z. ze ondersteunen je eigen onderzoek, het experimenteren en het ontdekken. De teksten (A5-formaat) noem ik ‘kort’ omdat veel van de gedachten nog verder uitgewerkt kunnen worden. Het blijven ‘samenvattingen’ want een uitgewerkte versie zou vijf tot tienmaal langer zijn. Ik beschouw deze teksten niet als ‘af’. De teksten worden regelmatig verbeterd, aangevuld of herwerkt. Dan krijgt een tekst een nieuw versienummer.
Je hoeft je e-mail adres niet te geven om deze teksten te downloaden. Je ontvangt ze zonder meer. Je kunt de teksten ook op je scherm lezen telkens je op ‘hier‘ klikt telkens je deze pagina bezoekt. Je leest dan steeds de laatste versie.
Wil je een tekst afdrukken? Gebruik dan A5-papier en print recto/verso.


De bronnen van de drie grondpatronen en het Vragenkompas  9.0 – sept 2020 (32 blz) ➜  hier
De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen  2.3 – juni 2020 (28 blz)  hier
De kunst van het vragen en het Vragenkompas   10.3 – aug 2020 (57 blz) hier   XX
De lemniscaat als symbool  5.0 – aug 2020 (2 blz)  hier
Drie grondpatronen om je leven te be-leven  6.1 – sept 2020 (43 blz) ➜ hier   XX
Duurzaam’ zeg je. Wat bedoel je?   6.0 – aug 2020 (19 blz) ➜ hier   XX
Hoe beleef jij je ‘ik-wand’?  4.2 – sept 2020 (18 blz) ➜ hier
Hoe beweeg je binnen het relatieveld?  3.1 – aug 2019 (27 blz)  ➜  hier
Hoe hou je een gesprek ‘in het midden’?  6.0 – aug 2019 (14 blz)   hier
Hoe je zelf ‘feiten’ creëert – Vier soorten feiten  11.6 – sept 2020 (50 blz) ➜  hier   XX
Hoe verhoud ik me tot mijn bronnen?  8.0 – juni 2020 (17 blz)  ➜ hier
Kies je voor een dialoog? Wat doe je dan?   2.0 – mei 2019 (45 blz) ➜ hier
Leerrijker worden, het kán!  5.1 – aug 2020 (80 blz !)hier  XX
• Ontmoetingen met je ‘zelf’ – Wat kunstenaars je aanbieden  5.0 – sept 2020 (47 blz) ➜ hier
  XX
Open Space, een unieke leerervaring  4.0 – aug 2020 (47 blz) ➜ hier   XX
Sachs, Albie en de vier waarheden – Op zoek naar de waarheid die verzoent   2.1 – juni 2020 (11 blz) hier
Talen en taalgebruik  13.1 – juni 2020 (45 blz) ➜ 
hier
Vraag van de week – Overzicht 2019-2020  2.0 – aug 2020 (2 blz) ➜ hier
Wat doet je grijpen naar een theorie of een patroon?  1.0 – juni 2020 (22 blz) ➜ hier
Wat is een ‘woordenwolk’?   10.1 – jan 2020 (13 blz)
hier
Wat maakt een gesprek ‘helder’?  2.2 – maart 2020 (17 blz) ➜  hier
Wie heeft er een probleem? Ik, hij, zij, wij?  4.0 – april 2020 (39 blz)   hier
World Café, dialoog in actie  8.0 – aug 2020 (30 blz)hier  XX
Wu-wei – Bereik meer met actief niet-doen  3.1 – aug 2020 (21 blz)
hier 


 XX = deze tekst werd de laatste weken herwerkt.