Korte teksten

• Je hoeft je e-mail adres niet te geven om deze teksten te downloaden. Je kunt de teksten ook gewoon op het scherm lezen wanneer je op ‘hier’ klikt. • De teksten staan op A5-formaat (10 blz is dus 5 blz A4); druk af op A5 recto/verso • Ze worden regelmatig verbeterd, aangevuld of herwerkt. Dan krijgt een tekst een nieuw versienummer (1.0 ⇾ 1.1 voor kleine wijzigingen, 1.0 ⇾ 2.0 voor grote). • Oudere versies worden verwijderd van het internet! Verwijs daarom naar deze pagina van de site en niet naar een specifieke versie. XX = deze tekst werd de laatste weken aangepast.

Besluiten of beslissen? 6.0 – okt 2021 (17 blz) ➜  hier  
De bronnen van de drie grondpatronen en het Vragenkompas  9.6 – okt 2021 (33 blz) ➜  hier
De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen  3.0 – febr 2021 (30 blz)  hier
De kunst van het edel zwijgen   3.0 – nov 2021 (16 blz)  hier  XX
De kunst van het vragen en het Vragenkompas
  15.0 – nov 2021 (70 blz) hier XX
De lemniscaat als symbool  5.0 – aug 2020 (2 blz)  hier
Drie grondpatronen om je leven te be-leven  10.0 – sept 2021 (55 blz) ➜ hier   XX
• ‘Duurzaam’ zeg je. Wat bedoel je?   7.0 – okt 2021 (19 blz) ➜ hier
Evalueren Beoordelen Waarderen 12.0 – feb 2021 (39 blz) ➜ hier 
Hoe beleef jij je ‘ik-wand’, je ‘identiteit’ en je ‘zelf’?  5.2 – okt 2021 (48 blz) hier XX
Hoe beweeg je binnen het relatie- en interactieveld?  3.4 – okt 2021 (28 blz)  ➜  hier
Hoe hou je een gesprek ‘in het midden’?  6.1 – okt 2021 (14 blz)   hier
Hoe je zelf ‘feiten’ creëert – Vier soorten feiten  14.1 – sept 2021 (68 blz) ➜  hier    XX
Hoe verhoud ik me tot mijn bronnen?  8.1 – okt 2021 (17 blz)  ➜ hier
Hoe vertel je je levensverhaal? Je leven in beeld brengen  9.0 – sept 2021 (32 blz) ➜  hier  
Kies je voor een dialoog? Wat doe je dan?   2.1 – okt 2021 (45 blz) ➜ hier
Leerrijker worden, het kán!  7.1 – okt 2021 (81 blz !) ➜ hier XX
Medeleven Empathie Mededogen  15.2 – nov 2021 (29 blz ) ➜ hier  XX
Ontmoetingen met je ‘zelf’ – Wat kunstenaars je aanbieden  9.0 – sept 2021 (44 blz) ➜ hier
   
Open Space, een unieke leerervaring  4.1 – aug 2021 (47 blz) ➜ 
hier
O
pen Space Lifestyle 1.1 – sept 2021 (9 blz) ➜ hier  XX
Sachs, Albie en de vier waarheden – Op zoek naar de waarheid die verzoent   2.1 – juni 2020 (11 blz) hier
Talen en taalgebruik  20.1 – nov 2021 (57 blz) ➜ 
hier XX
Wat doet je grijpen naar een theorie?  3.1 – mei 2021 (29 blz) ➜ hier  
Wat is een ‘woordenwolk’?   11.0 – okt 2021 (13 blz)
hier
Wat maakt een gesprek ‘helder’?  2.3 – okt 2021 (17 blz) ➜  hier
Wie heeft er een probleem? Ik, hij, zij, wij?  4.2 – okt 2021 (39 blz)   hier
World Café, dialoog in actie  8.1 – okt 2021 (30 blz)hier 
Wu-wei – Bereik meer met actief niet-doen  5.0 – okt 2021 (24 blz)
hier