Korte teksten

Dit zijn Pathfinder-teksten, d.w.z. ze ondersteunen je eigen onderzoek, het experimenteren en het ontdekken.
Ik noem de teksten  ‘kort’ omdat veel van de gedachten nog verder uitgewerkt kunnen (en zullen) worden. De teksten worden regelmatig aangevuld of herwerkt. Voortschrijdend inzicht, weet je wel. Dan krijgt een tekst een ander versienummer: 1.1, 1.2, 1.3, …  voor een kleine aanpassing, 2.0, 3.0, 4.0, … voor een grote.
Echt gratis = om deze teksten te downloaden hoef jij je e-mail adres niet te geven. Je ontvangt ze zonder meer. Je mag maar je hoeft de tekst niet te downloaden, je kunt de tekst ook lezen wanneer je op hier klikt telkens je deze pagina bezoekt. Je leest dan steeds de laatste versie.


De bronnen van de Drie Grondpatronen en het Vragenkompas  8.0 – aug 2020 (31 blz) ➜  hier   XX
De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen  2.3 – juni 2020 (28 blz)  hier   XX
De kunst van het vragen en het Vragenkompas   8.0 – aug 2020 (55 blz) hier   XX
Drie grondpatronen om je leven te be-leven  5.4 – juni 2020 (40 blz) ➜ hier   XX
Hoe beleef jij je ‘ik-wand’?  4.1 – april 2020 (18 blz) ➜ hier
Hoe beweeg je binnen het relatieveld?  3.1 – aug 2019 (27 blz)  ➜  hier
Hoe hou je een gesprek ‘in het midden’?  6.0 – aug 2019 (14 blz)   hier
Hoe je zelf ‘feiten’ creëert – Vier soorten feiten  10.3 – juni 2020 (44 blz)   hier
Hoe verhoud ik me tot mijn bronnen?  8.0 – juni 2020 (17 blz)   hier
Kies je voor een dialoog? Wat doe je dan?   2.0 – mei 2019 (45 blz)  hier
Leerrijker worden, het kán!  5.0 – juli 2020 (80 blz !)  hier   XX
• Ontmoetingen met je ‘zelf’ – Wat kunstenaars je aanbieden  3.4 – juli 2020 (46 blz)  hier   XX
Sachs, Albie en de vier waarheden – Op zoek naar de waarheid die verzoent   2.1 – juni 2020 (11 blz) hier
Talen en taalgebruik  13.1 – juni 2020 (45 blz) ➜ 
hier
Vraag van de week – Overzicht 2019-2020  1.0 – juli 2020 ➜ hier  XX
Wat doet je grijpen naar een theorie of een patroon?  1.0 – juni 2020 (22 blz) ➜ hier
Wat is een ‘woordenwolk’?   10.1 – jan 2020 (13 blz)
hier
Wat maakt een gesprek ‘helder’?  2.2 – maart 2020 (17 blz) ➜  hier
Wie heeft er een probleem? Ik, hij, zij, wij?  4.0 – april 2020 (39 blz)   hier
Wu-wei – Bereik meer met actief niet-doen  3.0 – febr 2020 (21 blz) hier


XX = deze tekst werd de laatste weken herwerkt.