Korte teksten

Deze teksten ondersteunen jouw zoeken, je experimenteren en je ontdekken. De teksten (A5-formaat) noem ik ‘kort’ omdat veel van de gedachten nog verder uitgewerkt kunnen worden. Het blijven ‘samenvattingen’ want een uitgewerkte versie zou vijf tot tienmaal langer zijn. Ik beschouw deze teksten niet als ‘af’. De teksten worden regelmatig verbeterd, aangevuld of herwerkt. Dan krijgt een tekst een nieuw versienummer. Oudere versies worden verwijderd van het internet.
Je hoeft je e-mail adres niet te geven om deze teksten te downloaden. Je ontvangt ze zonder meer. Je kunt de teksten ook op je scherm lezen telkens je op ‘hier‘ klikt telkens je deze pagina bezoekt. Je leest dan steeds de laatste versie.
Wil je een tekst afdrukken? Gebruik dan A5-papier en print recto/verso.


De bronnen van de drie grondpatronen en het Vragenkompas  9.0 – sept 2020 (32 blz) ➜  hier
De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen  2.3 – juni 2020 (28 blz)  hier
De kunst van het edel zwijgen   2.1 – okt 2020 (18 blz)  hier   XX
De kunst van het vragen en het Vragenkompas
  11.1 – sept 2020 (58 blz) hier   XX
De lemniscaat als symbool  5.0 – aug 2020 (2 blz)  hier
Drie grondpatronen om je leven te be-leven  8.2 – nov 2020 (48 blz) ➜ hier   XX
Duurzaam’ zeg je. Wat bedoel je?   6.0 – aug 2020 (19 blz) ➜ hier
Hoe beleef jij je ‘ik-wand’?  Deze tekst wordt herwerkt.
Hoe beweeg je binnen het relatieveld?  3.1 – aug 2019 (27 blz)  ➜  hier
Hoe hou je een gesprek ‘in het midden’?  6.0 – aug 2019 (14 blz)   hier
Hoe je zelf ‘feiten’ creëert – Vier soorten feiten  12.1 – okt 2020 (51 blz) ➜  hier   XX
Hoe verhoud ik me tot mijn bronnen?  8.0 – juni 2020 (17 blz)  ➜ hier
Hoe vertel je je levensverhaal? Je leven in beeld brengen  5.2 – nov 2020 (25 blz) ➜  hier   XX
Kies je voor een dialoog? Wat doe je dan?   2.0 – mei 2019 (45 blz) ➜ hier
Leerrijker worden, het kán!  5.1 – aug 2020 (80 blz !) ➜ hier 
• Ontmoetingen met je ‘zelf’ – Wat kunstenaars je aanbieden  7.1 – okt 2020 (50 blz) ➜ hier
  
Open Space, een unieke leerervaring  4.0 – aug 2020 (47 blz) ➜ hier
Sachs, Albie en de vier waarheden – Op zoek naar de waarheid die verzoent   2.1 – juni 2020 (11 blz) hier
Talen en taalgebruik  14.1 – nov 2020 (56 blz) ➜ 
hier  XX
Wat doet je grijpen naar een theorie?  2.2 – okt 2020 (22 blz) ➜ hier  
Wat is een ‘woordenwolk’?   10.1 – jan 2020 (13 blz)
hier
Wat maakt een gesprek ‘helder’?  2.2 – maart 2020 (17 blz) ➜  hier
Wie heeft er een probleem? Ik, hij, zij, wij?  4.0 – april 2020 (39 blz)   hier
World Café, dialoog in actie  8.0 – aug 2020 (30 blz)hier 
Wu-wei – Bereik meer met actief niet-doen  3.1 – aug 2020 (21 blz)
hier 


 XX = deze tekst werd de laatste weken herwerkt.