Beeldende talen

Meertalig communiceren betekent dat je je woordentaal – gesproken en geschreven – meer kleur en vorm geeft en dat je daarnaast inzet op beeldende talen. Beeldhouwen betekent voor mij oefenen om via beeldende talen te ‘spreken’ en om mijn kunstenaarmindset verder te ontwikkelen. Ik vertrek vanuit een thema en ga daarmee in ‘gesprek’ met de steen. Dat ‘gesprek’ bepaalt wat er uit de steen ‘spreekt’, welke vorm het mij biedt.

Vandaag werk ik aan het thema ‘mededogen‘. Ik tracht dit vanuit verschillende perspectieven te vatten, via verschillende beelden. Het project bestaat uit zes beelden, allemaal in dezelfde steensoort maar met verschillende kleuren: serpentijn.
Lees meer in Medeleven Empathie Mededogen → Korte teksten

Aan Mededogen VI ben ik begonnen. Het is een keiharde steen (letterlijk kei-hard), serpentijn verdiet (febr.’22- …). Wat zich inmiddels toont in onze dialoog is ‘mededogen’ als: omhullend met een mantel van liefde; beschermend; verbergend; selectieve authenticiteit steunen;

Mededogen V Een groene serpentijn opaal (sept.’21 – febr.’22) toont een kruik die stuk is maar waar toch water uit stroomt, het drukt de kwaliteit ‘schenken’ uit.
‘Mededogen’ als: door water te schenken wordt de kruik echter terug heel; zelfs al voel je je onaf, gebroken, beschadigd, iemand met een stuk af, je kunt nog steeds schenken; net door te schenken wordt je heler.

Mededogen IV – Een serpentijn (sept.’21 – maart ’22)
‘Mededogen’ als: bijeenhouden wat uiteen dreigt te vallen; alles kan worden geheeld; de ondersteuning en het gebrek worden een geheel; met liefdevolle zorg wordt alles een ‘kunstwerk’.

Mededogen III – Een groene serpentijn raindrop, uit Zimbabwe. (febr. – aug ’21)
‘Mededogen’ als: zelf-mededogen, mededogen met je eigen transformatieproces, jezelf onvoorwaardelijk aanvaarden en omarmen met alle kleine kantjes en gebreken (ieder mens heeft een ‘gebrek’, een ‘rare bijzonderheid’)

Mededogen, II – een flink harde serpentijn – (sept ’20 – juni ’21).
‘Mededogen’ als: een wezen date je onvoorwaardelijk ontvangt; een ‘universele baarmoeder’; ontvangen, dragen, voeden; vrij, zonder jouw ‘stevig te omarmen’; opdat jij je volledig kunt ontplooien zoals jouw ‘brongegevens’ aangeven en die jij verlaat wanneer het je tijd is, zonder dat er naar een reden wordt gevraagd .

Mededogen I – Serpentijn uit India – (mrt ’20 – jan ’21)
‘Mededogen’ als: gedragen worden door water; voor de ander ‘water’ zijn en haar op deze wijze opvangen en dragen, zonder iets te wijzigen, zonder zelf ‘gewicht’ te hebben of iets te willen nemen.

Gedachten gevangen in steen – Blauwe albast – 2020
Heldere gedachten zijn die gedachten die zich hebben kunnen losmaken van dogmatische concepten.
Geen enkel mens heeft een ‘oorspronkelijke gedachte’. Wat iemand uitspreekt of schrijft of uitbeeldt, werd reeds door velen voor hem geleefd, gedacht en uitgedrukt. Niemand is de exclusieve ontdekker en eigenaar van een gedachte. Geen enkele gedachte heeft een definitieve vorm. Iedere gedachte komt uit de ‘gedachtenzee’, die al tienduizenden jaren wordt gevoed door grote gedachtenstromen. Gedachtenrivieren blijven stromen. De gedachtenzee vernieuwt zich iedere dag en bevat oeroude gedachten én vernieuwende gedachten.

Gelaagd – Witte albast – 2019

Meervoudig zelf – Installatie – 2018